Slovník ekonomických pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
A

ADET

Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Jedním ze zakládajících členů je také Citfin, se kterým úzce spolupracujeme. více informací

ADP report

Tento report ukazuje na změnu zaměstnanosti v privátním sektoru. Jedná se o první číslo z US trhu práce v daném měsíci. Následující den přichází statistika o počtu nových a pokračujících žádostí o dávky v nezaměstnanosti a trojlístek zakončí samotná nezaměstnanost. Report ADP požívá velké sledovanosti. více informací

Apreciace

Výraz znamená posílení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu. více informací

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. více informací

Ask

Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient kupuje devizy. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž ASK je ta vyšší cena. více informací

Autentizace

Jedná se o ověření totožnosti klienta. Tento proces probíhá v rámci telefonátu prostřednictvím autentizační SMS. více informací

Autentizační SMS

SMS je zasílána klientovi během telefonického hovoru. V SMS je číselný kód, který klient sdělí, čímž dojde k ověření jeho osoby. Kód je jednorázový a nelze ho použít opakovaně. Jedná se o jeden z mnoha bezpečnostních prvků. více informací

Avízo

Klient avízem předává informaci o očekávané platbě od svého obchodního partnera. Avízo slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi. více informací

Air Bank

Air bank je považována za jednu z nejmladších bank v České republice. Byla založena v roce 2011 a je členem bankovní skupiny PPF Group. Skupina PPF ovládá banku Air bank skrze společnosti Home Credit, která je registrována v Holandsku. Air bank má sídlo v Praze, a to konkrétně v ulici Evropská 2690/17, 160 00. více informací

B

Bankovní PIN

Je to číselný kód, díky kterému se klient dostane do internetového bankovnictví. Tento kód zná pouze klient. více informací

BankServis

Internetové bankovnictví skupiny Citfin, které slouží jako hlavní nástroj obsluhy účtu pro klienta. Mimo obvyklých funkcionalit umožňuje také nastavování rozdílných limitů a práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.

BEN

Je to typ bankovních poplatků při platebním styku. Specifikem tohoto druhu je, že veškeré náklady spojené s platbou hradí příjemce, a to i poplatky za odesílatele. více informací

Bezhotovostní platební styk

Jsou to všechny bezhotovostní převody finančních prostředků z jednoho účtu na jiný účet. V takovéto transakci nijak nefigurují hotovostní peníze. více informací

Béžová kniha

Jedná se o zprávu americké centrální banky FED o stavu unie a její ekonomiky. Tuto zprávu přednáší v Kongresu šéf FEDu. Je to souhrn reportů a analýz z jednotlivých distriktů USA, respektive oblastí, které spadají do gesce místních zastoupení FEDu. více informací

BIC

Jedná se o mezinárodní identifikátor banky, někdy zvaný jako SWIFT. více informací

Bid

Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient prodává devizy. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž BID je ta nižší cena. více informací

Broker

Broker nebo také obchodník s cennými papíry, je označení pro společnost či organizaci, která se zabývá obchodováním s cennými papíry na vlastní účet nebo jménem svých zákazníků. více informací

C

CERTIS

Jedná se o systém mezibankovního platebního styku České národní banky. Každá banka má přidělený svůj specifický kód, který je součástí každého účtu a naleznete za lomítkem. více informací

Citfindex

Index společnosti Citfin ukazuje, zda česká koruna posiluje, nebo slábne proti pěti hlavním světovým měnám dohromady. Pohyb tohoto teoretického kurzu dobře ukazuje na slábnoucí, nebo rostoucí trend domácí měny. Citfindex říká, jak by vypadal kurz koruny, kdyby její protiváhou byly měny EUR, USD, PLN, GBP, CHF najednou.

Clearing

Clearing je název pro způsob vypořádání vzájemných plateb mezi bankami. Mezi klienty různých bank probíhá platební styk, který však neznamená, že by finanční prostředky fyzicky putovaly mezi bankami. Tyto transakce probíhají započtením úhrnu pohledávek a závazků mezi finančními institucemi. více informací

Cross Rate – Křížový směnný kurz

Je to běžně používaný termín pro obecné pojmenování měnového páru, ve kterém nefiguruje domácí měna daného státu. Typickým příkladem pro křížový měnový pár v ČR je EURUSD, kde ani jedna z měn není česká koruna. více informací

Číslo účtu

Číselná identifikace bankovního účtu. více informací

ČNB

Česká národní banka je centrální bankou ČR. Její úloha je zakotvena v ústavě a jejím hlavním cílem je hlídání cenové hladiny. Mezi její další povinnosti patří hlídání množství peněz v oběhu, správa devizových rezerv, bankovní dohled atd. K těmto úlohám patří i řada nástrojů, z nichž nejznámější je měnová politika, díky které ČNB může nastavovat hladinu tzv. 2T REPO sazby. více informací

ČSOB

Československá obchodní banka, a.s. je u nás známá jako ČSOB. Jedná se o bankovní instituci, která působí v Česku a na Slovensku a která své bankovní a jiné finanční služby poskytuje fyzickým osobám, právnickým osobám a dalším subjektům. více informací

Česká spořitelna

Česká spořitelna je nejstarší bankou v České republice. Byla založena v roce 1825. V roce 2000 se stala součástí společnosti Erste Group. První pobočka byla založena v Praze, poté se pobočková síť začala rozrůstat do celé České republiky. více informací

D

Depreciace

Výraz znamená oslabení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu. více informací

Deriváty

Jedná se o souhrnný název pro termínové obchody, tedy takové, které mají sjednané vypořádání v delší budoucnosti. Na rozdíl od spotových (promptních) obchodů se zde nepracuje pouze s cenou podkladového aktiva nebo s cenou měny, ale také s časovou hodnotou peněz. více informací

Devizová opce

Jedná se o typ obchodu, při kterém má držitel právo, nikoli povinnost, prodat či nakoupit předem dohodnuté množství finančních prostředků. Na druhé straně udává kupujícímu povinnost tento obchod vypořádat. více informací

Devizový dealer

Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej. více informací

Devizový trh

Jedná se o bezhotovostní trh s devizami. Nemá žádné fyzické místo, ale obecně označuje tento druh trhu. více informací

Devizový účet

Je to účet vedený v cizí měně. více informací

Devizy

Nehotové peníze v cizí měně. více informací

Disponent

Jedná se o ověřenou osobu, která disponuje, tedy má právo nakládat s účtem klienta. více informací

Dolar

Je světovou měnou číslo jedna. Je hlavní měnou v řadě zemí, domácí je v USA. více informací

Devizový kurz

Devizový kurz vyjadřuje poměr, kterým se jednotka jedné měny směňuje do jednotky měny jiné. Devizový kurz by se dal definovat také jako vyjádření hodnoty jedné měny oproti měně druhé. více informací

Diskontní sazba

Diskontní sazba patří k základním nepřímým nástrojům měnové politiky každé centrální banky. Představuje sazbu, za kterou si u centrální banky ukládají komerční banky svou přebytečnou likviditu. více informací

E

ECB

Evropská centrální banka je hlavní bankou EMU. Má stejnou úlohu jako národní banky jednotlivých členských států. Jelikož ČR neplatí eurem, všechny činnosti spojené s měnovou politikou u nás vykonává ČNB. ECB má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. více informací

EHP

Evropský hospodářský prostor zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. více informací

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu. více informací

EURO

Společná evropská měna zemí, které se vzdaly své národní měny a přijaly EURO. Vstupem do EU se každý stát automaticky zavazuje, že jednou euro přijme. Některé země si vyjednali podmínku, ČR mezi ně nepatří. více informací

Eurodolary

Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci. více informací

Europlatba

Europlatba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Monaka nebo San Marina. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN. Platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce, metodu zpoplatnění SHA a rychlost platby NORMAL. více informací

F

Faktura

Dokument, který mezi sebou sepíší dvě strany obchodní dohody, kdy na jedné straně vzniká pohledávka za platby, na druhé straně vzniká závazek tuto pohledávku splatit v předem stanovený termín. více informací

Fed

Celým názvem Federální rezervní systém (Federal reserve system). Jedná se o centrální banku USA. Obdoba ČNB nebo ECB. více informací

Forex

FOReign EXchange market – on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters. více informací

Forwardové body (pipsy)

Jedná se o haléřové vyjádření rozdílného úročení mezi dvěma měnami. U forwardů, které řadíme mezi finanční deriváty, totiž pracujeme s časovou (budoucí) hodnotou peněz, proto potřebujeme úrok převést na haléře (centy apod.), kterým se říká pipové body. více informací

Forwardy

Jedná se o termínový obchod, tedy dohodu mezi dvěma stranami na měně, částce, termínu a ceně, za které dojde k vypořádání. Pro obě strany se jedná o závazek. Forward se sjednává na dobu delší než 2 dny. více informací

Futures

Jedná se o podobný kontrakt jako forward s tím rozdílem, že stanovený objem finančních prostředků je standardizovaný a obchodují se na burzách. Tento stanovený objem je udán konkrétní burzou. Těmto jednotkám říkáme obvykle loty. více informací

FIO banka

Fio banka a.s. je ryze česká banka sídlící v Praze. Fio je značka finanční instituce, která začínala jako spořitelní družstvo a v roce 2010 získala bankovní licenci. V současné době se jedná o jedinou banku na českém trhu, která je založena a vlastněna pouze Čechy. více informací

G

GBP

Zkratka pro britskou libru, oficiální měnu Spojeného království. Značka pro libru je £ a jedna libra se dělí na 100 pencí. více informací

H

Hedging

Jedná se o sjednání obchodů s cílem zajistit se proti kurzovému riziku, tedy proti budoucímu výkyvu kurzu. více informací

Homebanking

Je to obecný název pro elektronické bankovnictví, tedy informační systém, aplikaci atd., prostřednictvím které se uživatel přihlásí ke svému účtu a vzdáleně může provádět transakce. více informací

Hrubý domácí produkt (HDP)

Souhrnná hodnota všech statků a služeb vytvořených všemi subjekty na daném území. Slouží k vyjádření výkonu ekonomiky. Obvykle se měří jednou za čtvrtletí a vyjadřuje se v mezičtvrtletním a meziročním poměru. více informací

I

IBAN

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů. více informací

Ifo index

Měří německou podnikatelskou důvěru. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Patří mezi důležité indexy, protože ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky. více informací

Index průmyslové výroby

Jedná se o jeden z důležitých makroekonomických ukazatelů. Je zveřejňovaný jednou měsíčně a to v meziměsíčním a meziročním vyjádření. Popisuje průmyslovou produkci na daném území za konkrétní časovou jednotku. více informací

Index spotřebitelského sentimentu Michiganské Uni

Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc. více informací

Index spotřebitelských cen

Jedná se o index cenové hladiny, kterou hlídá a svou činností ovlivňuje ČNB. Index spotřebitelských cen (CPI) se zveřejňuje jednou měsíčně a to v meziměsíčním a v meziročním vyjádření a ukazuje na změnu cen jednotlivých položek v tzv. spotřebitelském koši. více informací

Indexy výrobních cen

Index výrobní cen (PPI) se velmi podobný ukazatel jako CPI s tím rozdílem, že popisuje ceny meziproduktů, surovin a polotovarů. Nejedná se tedy o zboží pro koncové spotřebitele. více informací

Inflace

Nejčastěji bývá definována jako růst cen v čase, kdy si tedy spotřebitel za stejné množství finančních prostředků po čase koupí méně téhož statku. V České republice je měřena prostřednictvím spotřebního koše Českého statistického úřadu. více informací

Internetbanking

Využití bankovních služeb a produktů prostřednictvím internetu v rámci internetového bankovnictví. více informací

Intervence

Intervence jsou jedním z měnových nástrojů centrální banky. Nejznámější měnové intervence ČNB zavedla v roce 2013 proti české koruně, kdy centrální banka přímo vstoupila na devizových trh a prováděla operace na oslabení české koruny. Jedná se o přímý nástroj měnové politiky. více informací

Intervence nepřímá

Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých nepřímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především pohyb se základní úrokovou sazbou. více informací

Intervence přímá

Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých přímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především měnové intervence. více informací

Intradenní volatilita

Pohyb měny v rámci jednoho dne. více informací

Index mizérie

Index mizérie je respektovaný ukazatel ekonomické kvality života obyvatel. Je udáván v bodech a tvoří ho prostý součet procentuálního vyjádření nezaměstnanosti a inflace. Čím vyšší hodnotu Index mizérie má, tím je ekonomická situace spotřebitelů horší. Kombinace rostoucích cen a vyšší nezaměstnanosti způsobuje problémy všem ekonomickým subjektům a nejvíce dopadá na běžné spotřebitele. více informací

J

Jüan

Čínský jüan je oficiální měna v Čínské lidové republice. Označuje se mezinárodním kódem CNY. V běžném zápise se název nahrazuje symbolem ¥, tedy stejným znakem jako japonský jen. více informací

K

Konfirmace směnného obchodu

Po sjednání směnného obchodu telefonem následuje zaslání písemného shrnutí této transakce. více informací

Konvertibilita (směnitelnost)

Je to vlastnost měny nebo jiného aktiva na jinou měnu. více informací

Konverze

Směna. Proces, při kterém dochází ke směně jedné měny na druhou. více informací

Kotace

Nabízený směnný kurz dealerem vůči klientovi. Proces, při kterém probíhá vypočítávání kurzu se nazývá kotování. více informací

Kurz nákup

Je to cena, za kterou jsou vykupovány devizy od klientů. více informací

Kurzové riziko

Jedná se o riziko na měnovém trhu, které vychází z pohybu kurzů v budoucnu. více informací

Kurzové rozpětí

Spread. Rozdíl mezi kurzem, za který jsou devizy nakupovány a prodávány. více informací

Kurz prodej

Je to cena, za kterou jsou prodávány prodává devizy klientům. více informací

Komodity

Komoditou je zboží totožné kvality a jehož dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně plně, nebo alespoň částečně, nahraditelné. Příkladem komodity je tak např. zlato, zemní plyn, měď, kukuřice či vepřové půlky. Komodity jsou obchodovány prostřednictvím komoditních burz. více informací

Komerční banka

Komerční banka vznikla v roce 1990 delimitací tehdejší Státní banky československé (SBSČ). Ke Komerční bance bylo tehdy delimitováno více než 50 % aktiv SBČS. Komerční banka měla tehdy úkol během co nejkratšího období zvýšit podíl primárních zdrojů.

Dnešním majoritním vlastníkem je od roku 2002 francouzská bankovní skupina Société Générale, která vlastní 60% podíl v bance od roku 2001. Jedná se o akciovou společnost, jejíchž akcie jsou obchodovatelné na Pražské burze.

více informací

L

Leading Indicators

Leading Indicators (předstihové indikátory) - statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií. více informací

LIBID

London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. více informací

LIBOR

London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu. více informací

Lombardní sazba

Lombardní sazba patří k základním nepřímým nástrojům měnové politiky každé centrální banky. Představuje sazbu, za kterou si od centrální banky půjčují komerční banky. Oproti získaným prostředkům je komerčními bankami skládána zástava cenných papírů. více informací

M

Majitel účtu

Majitelem účtu se stává klient, který uzavřel smlouvu. více informací

Maloobchodní tržby

Jsou ukazatelem celkových příjmů v maloobchodě. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Údaj o maloobchodních tržbách je důležitý pro výpočet HDP. více informací

Měnové (devizové) trhy

Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny). více informací

Měnový kurz

Směnný kurz, který vyjadřuje hodnotu jedné měny prostřednictvím druhé měny. více informací

MiFID II

Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů. více informací

Míra inflace

Míra růstu souhrnné cenové hladiny mezi dvěma obdobími. Obvykle se vyjadřuje meziměsíčně a meziročně. více informací

Multiměnový účet EASY

Firemní multiměnový účet EASY je určen pro společnosti, které využívají v rámci svého podnikání devizový platební styk. Citfin, spořitelní družstvo nabízí multiměnový účet vedený až ve 27 měnách. Velkou výhodou multiměnového účtu Citfin je, že všechny měny jsou vedeny pod jedním číslem účtu a cizoměnové podúčty jsou automaticky otevírány došlou platbou, díky čemuž nedochází k nevyžádané konverzi měn. více informací

N

Nabídka (Offer)

Kurz prodej. Cena, za kterou jsou devizy klientovi prodávány. více informací

Náhradní autentizace

Způsob autentizace klienta prostřednictvím otázek, na které může znám správnou odpověď pouze klient. více informací

Netting (vyrovnaný platební styk)

Ideální stav, kdy se pohledávky a závazky v různých měnách rovnají a subjekt nepotřebuje provádět směnné operace. Všechny tyto transakce se pokryjí v rámci jeho chodu. více informací

Nezaměstnanost

Vydává ji MPSV zpravidla jednou za měsíc a ukazuje na změnu počtu lidí bez práce včetně dílčích statistik. více informací

Normální rychlost platby

Normální rychlost platby je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů. více informací

O

Obchodní bilance

Je rozdíl mezi agregovaným vývozem a dovozem státu za časové období. Obvykle je zveřejňovaná na jednou za měsíc ze strany ČSÚ. více informací

Offer

Kurz prodej. Cena, za kterou jsou klientovi devizy prodávány. více informací

Opce

Opce jsou finanční deriváty, které dávají držiteli právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat konkrétní aktivum, jako je akcie, dluhopis, komodita nebo měnový pár za určitou cenu (nazývanou „cena realizace") do určitého data. více informací

Order

Závazná objednávka pro obě strany, že pokud kurz dosáhne domluvené hodnoty, dojde k předem dohodnutému obchodu. více informací

Otevřená devizová pozice

Bilance výsledku několika obchodů (prodej i nákup) v rámci jedné měny, přičemž ne všechny obchody mají stejný termín vypořádání. více informací

OUR

OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků. více informací

P

Peněžní služba

Peněžní služba znamená veškerá plnění poskytovaná klientům, zejména: a) založení a vedení účtů, b) platební styk a jeho zúčtování, c) konverzní/směnné operace, d) jakékoliv další související a navazující produkty a služby poskytované klientům. více informací

Peněžní ústav

Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti. více informací

Platební příkaz

Platební příkaz je příkaz k úhradě, obsahující nezbytné platební instrukce potřebné k realizaci platby. více informací

Platební transakce

Platební transakce znamená vložení, výběr nebo převod prostředků. více informací

Ploché obchodování

Koncem roku říkáme, že obchodování je „ploché". Investoři a hráči na trhu absentují, a proto je na trhu nižší likvidita. Kurzy mají v takovém případě tendenci být více volatilnější. Rozkývat je může obchod, který je v průběhu roku svým objemem běžný, ale při nízké aktivitě je jeho dopad na kurzy o to větší. více informací

PMI indikátor

Purchasing Manager’s Index, v češtině používaný jako index nákupních manažerů. Index odráží současné ekonomické podmínky ve firmách dotazováním na stav nových objednávek, rychlost dodávek, stav zásob a úroveň zaměstnanosti. Klíčová je hranice 50 bodů, která odděluje zhoršující se podmínky ve firmách (úroveň pod 50 body) od zlepšujících se podmínek ve firmách (úroveň nad 50 body). více informací

Povinnost identifikace

V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční isntituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem). více informací

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR. více informací

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR. více informací

Promptní obchod

Jedná o směnný obchod typu SPOT, který se vypořádává do dvou pracovních dnů. více informací

Příkaz k úhradě

Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce. více informací

Přímé bankovnictví (Kanál PB)

Pomocí přímého bankovnictví může klient obsluhovat svůj multiměnový účet. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických kanálů (internetbanking, phonebanking). více informací

Poptávka

Poptávka je ekonomický termín, který popisuje množství zboží nebo služeb, které jsou spotřebitelé připraveni a schopni zakoupit za určitou cenu v konkrétním časovém období. Je to jedna ze základních komponent tržního hospodářství, která je ovlivněna různými faktory, a která může mít významný dopad na ceny a dostupnost zboží nebo služeb. více informací

Q

Q

Bod zvratu, je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. Vzorec pro výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p-b) FN - fixní náklady, p - cena ks, b - variabilní náklady na ks! více informací

R

Rámcová smlouva

Termín označující dohodu mezi společností a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které společnost nabízí. více informací

Rating

Celkové vyhodnocení finančního zdraví firmy, banky státu ratingovou agenturou. více informací

ŘKS

Zkratka pro řídící a kontrolní systém, který představuje soubor nástrojů a procesů umožňujících řádnou správu a řízení společnosti. více informací

Repo sazba

Repo sazba označuje jednu z forem nástrojů měnové politiky České národní banky, pomocí které je určena úroková míra repo operací. ČNB pomocí této sazby dokáže ovlivnit množství peněžních prostředků v oběhu. více informací

Raiffeisenbank

Historie banky Raiffeisenbank je datována již od 19. století. Jedna z největších bank, která figuruje na území České republiky je známá především pro své výrazné černo žluté logo s emblémem dvou zkřížených koňských hlav. Významem tohoto emblému je bezpečí rodin a domácností před životním ohrožením. více informací

S

SHA

SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet, nejobvyklejší varianta. více informací

Short selling

Krátké prodeje. Při těchto obchodech spekulant prodává na trhu aktivum, které nevlastní se spekulací na pokles ceny a pozdější nákup za nižší cenu, z čehož realizuje zisk. Tj. např. prodá na trhu akcie, které fyzicky nevlastní a později je nakoupí za nižší cenu, čímž zavře svoji pozici a realizuje zisk. více informací

Slovní intervence

Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz. více informací

Spekulace

Obchod, jehož výsledkem je buď kurzová ztráta, nebo kurzový zisk. Jedná se o sjednání obchodu za účelem zisku na základě očekávání budoucího pohybu kurzu. více informací

Spot

Obchod, který má vypořádání do dvou pracovních dnů. Jedná se o promptní obchod. více informací

Swap

Výměna. Jedná se o dva zrcadlové proti sobě jdoucí obchody, z nichž jeden je vypořádán dnes a druhý v budoucnu. Tato operace řeší nesoulad přebytku finančních prostředků v jedné měně a zároveň nedostatek v jiné měně. Platí, že v budoucnu se tato situace obrátí. více informací

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slouží k mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977. více informací

T

Termínové obchody

Jedná se o typ obchodu, který je sjednán dnes, ale jeho vypořádání je položeno do budoucna. Slouží především k zajištění kurzového rizika. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures, opce, Par forward apod. více informací

Treasury linka

Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy. více informací

Trojstranná (nepřímá) arbitráž

Devizová operace, která umožňuje dosáhnout zisku na základě rozdílných křížových kurzů. Křížový kurz je kurz mezi dvěma měnami, odvozený z poměru kurzu těchto měn ke třetí měně. více informací

U

Urgentní platba

Urgentní platba je připsána na účet třetí osoby tentýž den, nejpozději den následující ode dne odeslání (za předpokladu splnění určitých podmínek). více informací

UniCredit Bank

Celým názvem Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jedná se o banku, která je členem skupiny Unicredit, což je úspěšná celoevropská banka.
více informací

V

Valutový trh

Oproti devizovému trhu se jedná o trh s hotovými penězi. Realizuje především ve směnárnách a v rámci turizmu. více informací

Valuty

Cizí měna ve formě hotovostních peněz. více informací

Volatilita

Pohyb (kolísavost) kurzu v rámci daného časového období. více informací

Všeobecné obchodní podmínky

Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednané. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek. více informací

W

WebMoney

Jsou tzv. elektronické peníze. Je to peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku. Je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronické peníze nejsou ani pojištěny ani úročeny. více informací

Z

Zahraniční obchod

Jedná se o jeden vrchol magického čtyřúhelníků. Udává se v podobě obchodní bilance a je zveřejněn jednou měsíčně ze strany ČSÚ. Jedná se o souhrn vývozu a dovozu daného státu. více informací

Zajišťování

Fixací rozumíme obezřetný a odpovědný přístup ke kurzovému riziku. Zajišťují se budoucí faktury či smlouvy, o kterých firma ví, že je bude muset v budoucnu zaplatit, případně již došlo fyzicky k jejich realizaci, ale k proplacení dojde s časovým prodlením. Firma si může zajistit dnešní kurz na budoucí vypořádání. Tedy zajistí se proti nechtěnému pohybu kurzu. více informací