zpět

Míra inflace

Míra inflace odráží procentuální změnu cenové hladiny zboží a služeb za určité časové období, obvykle za jeden rok. Je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro posuzování hospodářské situace země.

Jak je inflace měřena

Míra inflace se měří pomocí cenových indexů. Nejčastěji se využívá:

Tyto indexy sledují průměrné změny cen vybraného koše zboží a služeb.

Příčiny inflace

Inflace může mít různé příčiny, mezi nejběžnější patří:

Důsledky inflace

Inflace má řadu důsledků, jak pro jednotlivce, tak pro celé ekonomiky. Mezi ty patří:

Inflace a centrální banky

Míra inflace je jedním z klíčových ukazatelů, které sledují centrální banky při rozhodování o úrokových sazbách. Často se stanovuje inflační cíl, který signalizuje, jakou míru inflace považuje banka za optimální pro ekonomiku.

Inflace vs deflace

Inflace a deflace jsou obě ekonomické jevy spojené s cenovými hladinami, ale působí v opačných směrech.

Inflace nastává, když se ceny zboží a služeb v průměru zvyšují, což vede ke snížení kupní síly měny - jinými slovy, za stejné množství peněz si můžete koupit méně zboží a služeb. Inflace je považována za normální jev v rámci zdravé ekonomiky, avšak pokud je inflace příliš vysoká, může způsobit hospodářské problémy.

Deflace naopak nastává, když se ceny zboží a služeb v průměru snižují, což zvyšuje kupní sílu měny - za stejné množství peněz si tedy můžete koupit více zboží a služeb. Ačkoli se to může zdát jako pozitivní jev pro spotřebitele, ve skutečnosti může deflace vést k vážným ekonomickým problémům. Pokud se totiž spotřebitelé a firmy domnívají, že ceny budou v budoucnu nižší, mohou odložit své nákupy a investice, což může brzdit hospodářský růst.

Zatímco mírná inflace je obecně považována za znamení zdravé ekonomiky, deflace je obvykle považována za známku ekonomických problémů. Centrální banky proto často usilují o udržení mírné míry inflace, aby podpořily hospodářskou aktivitu a zabránily deflaci.