zpět

Nabídka (Offer)

Nabídka je jedním z nejdůležitějších konceptů v ekonomii a obchodě. Odkazuje na množství zboží nebo služeb, které jsou prodejci ochotni a schopni prodat za určité ceny a v určitém čase.

Jak se vytváří nabídka

Nabídku lze definovat jako množství zboží nebo služeb, které jsou prodejci připraveni prodat za určité ceny v určitém čase. Tvoří se na základě několika faktorů, jako jsou:

Nabídka a poptávka

Nabídka a poptávka jsou dvěma základními silami, které ovlivňují ekonomiku. Když je nabídka vyšší než poptávka, ceny obvykle klesají. Naopak, když je poptávka vyšší než nabídka, ceny obvykle rostou. Rovnováha nabídky a poptávky určuje tržní cenu zboží nebo služeb.

Nabídka a cena

Cena je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje nabídku. Obecně platí, že když ceny rostou, roste i nabídka, protože prodejci mají větší motivaci vyrábět a prodávat více zboží nebo služeb. Naopak, když ceny klesají, nabídka obvykle klesá.

Nabídka na finančních trzích

Na finančních trzích nabídka odkazuje na množství cenných papírů (například akcií nebo dluhopisů), které jsou k dispozici k prodeji. Stejně jako v případě zboží a služeb, nabídka těchto cenných papírů je ovlivněna řadou faktorů, včetně očekávání, politických a ekonomických podmínek a úrokových sazeb.

Nabídka a konkurence

Konkurence mezi prodejci může ovlivnit nabídku na trhu. Ve vysoce konkurenčním prostředí mohou prodejci zvýšit svou nabídku tím, že sníží ceny nebo vylepší kvalitu svých výrobků nebo služeb, aby přilákali více zákazníků.

Zajímavost

Jedním z nejzajímavějších příkladů, jak nabídka může ovlivnit trh, je "diamantová horečka" v 19. století. Když byly v Jižní Africe objeveny bohaté diamantové doly, nabídka diamantů na světovém trhu se prudce zvýšila. To vedlo ke snížení cen diamantů. Nicméně společnost De Beers, která kontrolovala těžbu diamantů, reagovala tím, že omezila nabídku diamantů na trhu, což vedlo k udržení vysokých cen těchto drahých kamenů