zpět

Trojstranná (nepřímá) arbitráž

Trojstranná (nepřímá) arbitráž je finanční strategie, která spočívá v využití cenových rozdílů mezi třemi různými měnami na devizovém trhu. Tato strategie spočívá v nákupu měny za nižší cenu a jejím následném prodeji za vyšší cenu v jiné měně, čímž se dosáhne zisku bez rizika.

Jak funguje Trojstranná (nepřímá) arbitráž

Trojstranná arbitráž začíná nákupem určité měny za domácí měnu. Poté se tato měna prodá za další cizí měnu, která se nakonec prodá zpět za domácí měnu. Pokud je po dokončení tohoto cyklu více domácí měny, než bylo na začátku, dosáhne obchodník zisku.

Význam Trojstranné (nepřímé) arbitráže pro trhy

Trojstranná arbitráž hraje klíčovou roli v udržení stability a efektivity na devizových trzích. Tím, že využívá cenové rozdíly mezi měnami, pomáhá udržovat rovnováhu mezi měnovými páry. Pokud by nedocházelo k arbitráži, mohlo by dojít k významným a trvalým cenovým rozdílům mezi měnami.

Výzvy a možné problémy s Trojstrannou (nepřímou) arbitráží

Jedním z hlavních problémů spojených s trojstrannou arbitráží je potřeba velkého množství kapitálu a rychlého rozhodování. Trhy jsou extrémně dynamické a cenové rozdíly mohou být velmi krátkodobé. Navíc existuje riziko, že obchodník nesplní všechny tři obchody za předpokládaných podmínek.

Budoucnost Trojstranné (nepřímé) arbitráže

S rostoucí automatizací a algoritmickým obchodováním se trojstranná arbitráž stává stále efektivnější. Algoritmy jsou schopné detekovat a využít cenové rozdíly mnohem rychleji než lidé. To může vést k většímu využití této strategie v budoucnosti.

Zajímavost

Trojstranná arbitráž je jednou z nejstarších obchodních strategií na devizových trzích. Její existence je dokonce zaznamenána v historických textech starověkého Řecka a Říma.