zpět

Volatilita

Volatilita je míra, kterou se cena finančního aktiva, jako je akcie, dluhopis nebo měna, mění za dané období. Je to klíčový ukazatel rizika a je často používán investory a obchodníky jako nástroj pro hodnocení potenciálního rizika spojeného s konkrétní investicí. Vyšší volatilita znamená, že cena aktiva se může rychle a dramaticky měnit, což vede k větším rizikům, ale také k možnosti větších výnosů.

Typy volatility

Existují dva hlavní typy volatility: historická a implicitní. Historická volatilita se měří zaznamenáním, jak se cena aktiva měnila v minulosti, zatímco implicitní volatilita se odvozuje z tržních očekávání týkajících se budoucích cenových pohybů. Implicitní volatilita se často používá při ocenění opčních kontraktů.

Volatilita a riziko

Volatilita je důležitým ukazatelem rizika. Aktiva s vysokou volatilitou jsou považována za riskantnější, protože jejich ceny se mohou rychle měnit, což může vést k náhlým a významným ztrátám. Na druhou stranu, aktiva s nízkou volatilitou jsou považována za méně riziková, protože jejich ceny se obecně mění méně dramaticky.

Měření volatility

Volatilita se obvykle měří pomocí statistických nástrojů. Nejčastější metodou je standardní odchylka, která měří, jak se jednotlivé cenové pohyby liší od průměrné ceny. Jiné metody zahrnují průměrný rozsah pravdivosti a Bollingerovy pásy.

Volatilita a investiční strategie

Pochopení volatility je klíčové pro vytváření efektivní investiční strategie. Investor může například hledat aktiva s nízkou volatilitou pro konzervativní portfolia, zatímco agresivnější obchodníci můžou hledat aktiva s vysokou volatilitou, aby maximalizovali potenciální výnosy.

Zajímavost

Volatilita je často nejvyšší během finančních krizí. Například během finanční krize v roce 2008 dosáhla volatilita na akciových trzích rekordních úrovní. To bylo způsobeno extrémní nejistotou na trzích, což vedlo k velkým cenovým výkyvům.