zpět

Opce

Opce jsou finanční deriváty, které dávají držiteli právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat konkrétní aktivum, jako je akcie, dluhopis, komodita nebo měnový pár za určitou cenu (nazývanou „cena realizace") do určitého data.

Opce, na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). 

Charakteristika opce

Typy opcí

Využití opce

Opce se využívají k řízení rizika, spekulací na trhu nebo zajišťování (hedging) portfolia.

Opce a technologie

S rozvojem technologií se mění také způsob obchodování s opcemi. Dnes je možné obchodovat s opcemi online prostřednictvím internetových obchodních platforem.

Právní aspekty opce

Obchodování s opcemi je regulováno finančními regulačními orgány a je potřeba dodržovat určité normy a regulace.

Zajímavost

Jednou z největších opčních obchodů v historii byla v roce 1993, kdy investor George Soros vsadil na pokles britské libry prostřednictvím opčních kontraktů a vydělal přibližně 1 miliardu dolarů.