zpět

OUR

"OUR" je kód používaný v mezinárodním bankovnictví při provádění plateb v cizí měně. Pokud je v instrukcích k platbě uvedeno "OUR", znamená to, že všechny poplatky spojené s transakcí (jak poplatky v bance odesílatele, tak v bance příjemce) hradí odesílatel platby.

Použití kódu "OUR"

Výhody a nevýhody kódu "OUR"

Výhodou použití kódu "OUR" je, že příjemce obdrží celou částku platby bez jakýchkoli poplatků. To může být užitečné například v obchodních transakcích, kdy prodávající chce, aby kupující obdržel celou částku bez jakýchkoli poplatků.

Nevýhodou může být, že odesílatel platby musí zaplatit všechny poplatky spojené s transakcí, což může být v některých případech výrazně vyšší.

Alternativy kódu "OUR"

Existují také jiné kódy používané v mezinárodním bankovnictví pro úhradu poplatků. Například kód "BEN" znamená, že všechny poplatky hradí příjemce platby, a kód "SHA" znamená, že poplatky jsou rozděleny mezi odesílatele a příjemce.

Zajímavost

Přestože kód "OUR" znamená, že odesílatel platby hradí všechny poplatky, v praxi může dojít k situaci, kdy příjemce platby obdrží méně, než je odeslaná částka. To může nastat v případě, kdy je platba provedena přes několik bank a každá z nich si účtuje vlastní poplatek. Důležité je proto vždy důkladně zkontrolovat platební podmínky.