zpět

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen (CPI) je statistický ukazatel, který sleduje změny cen zboží a služeb, které kupují domácnosti. Je to nejběžnější míra inflace a je často používána k určení rychlosti, jakou se zvyšují náklady na život.

Jak se vypočítává CPI

CPI se vypočítává na základě cenového průzkumu širokého spektra výrobků a služeb. Výběr zboží a služeb je založen na typické spotřebě průměrné domácnosti. Toto zahrnuje následující kategorie:

Ceny těchto produktů a služeb se sledují pravidelně a porovnávají se s cenami v referenčním období, aby se zjistila míra inflace.

Využití CPI

CPI je důležitým nástrojem pro ekonomické rozhodování.

Limitace CPI

CPI má několik limitací:

 

Ačkoli je CPI nejběžněji používanou mírou inflace, existují i jiné ukazatele, které se používají k měření cenového vývoje. Jedním z nich je deflátor HDP, který zahrnuje všechny výrobky a služby vyráběné v ekonomice, nejen ty, které kupují domácnosti. Dalším je index výrobců, který sleduje změny cen na velkoobchodní úrovni.