zpět

Otevřená devizová pozice

Definice otevřené devizové pozice

Otevřená devizová pozice je finanční termín, který se vztahuje na množství měny, kterou investor drží v určitém čase. Investor může držet tuto pozici buď v měnovém páru, kde koupil více měny, než kolik prodal (dlouhá pozice), nebo kde prodal více měny, než kolik koupil (krátká pozice).

Otevřená devizová pozice je také součástí obchodování na forexovém trhu. V tomto kontextu, otevřená pozice označuje jakoukoliv investici do měnového páru, která ještě nebyla uzavřena opačným obchodem. Například, pokud obchodník koupí 1000 amerických dolarů v páru EUR/USD, potom má otevřenou pozici v tomto měnovém páru do doby, než prodá stejné množství amerických dolarů.

Otevřená devizová pozice také může označovat celkovou hodnotu všech otevřených pozic v rámci obchodního účtu. Například, pokud obchodník má otevřené pozice v párech EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY, jeho celková otevřená devizová pozice je součet hodnot těchto pozic.

Je také důležité poznamenat, že držení otevřené devizové pozice přes noc může přinést náklady nebo zisky v podobě swapů, což jsou úroky účtované za držení pozice. Tyto náklady nebo zisky se liší v závislosti na úrokových sazbách měn v měnovém páru.

Také je dobré mít na paměti, že velikost otevřené pozice může ovlivnit úroveň rizika. Větší pozice přináší potenciálně větší zisky, ale také větší riziko ztrát. Proto je důležité správně řídit velikost pozice a nikdy neinvestovat více peněz, než kolik jste ochotni ztratit.

Rizika otevřené devizové pozice

Výhody otevřené devizové pozice

Otevřená devizová pozice umožňuje investorům profitovat z fluktuací směnných kurzů. Investor může získat zisk, pokud koupí měnu za nízkou cenu a prodá ji za vyšší cenu. Otevřená devizová pozice také umožňuje investorům zajišťovat se proti riziku směnných kurzů.

Řízení otevřené devizové pozice

Investoři musí řádně spravovat své otevřené devizové pozice, aby minimalizovali riziko. To může zahrnovat sledování tržních trendů, nastavení stop-loss a take-profit příkazů a udržování diverzifikovaného portfolia.

Zajímavost

Státy a centrální banky také mohou mít otevřené devizové pozice jako součást své měnové politiky. Například, centrální banka může koupit nebo prodat měnu, aby ovlivnila její hodnotu a tím ovlivnila ekonomiku. Toto se nazývá intervence na devizovém trhu.