zpět

Faktura

Faktura je dokument, který vystavuje prodávající a doručuje kupujícímu jako důkaz o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Obsahuje podrobné informace o prodávaných produktech nebo poskytnutých službách, jejich množství a ceně, včetně daní. Faktura slouží jako základ pro účetnictví obou stran. Je to také důležitý právní dokument, který je nezbytný pro uplatnění práv a povinností obou stran v případě sporu.

Druhy faktur

Obsah faktury

Faktura musí obsahovat následující informace:

Role faktury v účetnictví

Faktura je základním dokumentem v účetnictví. Je to důkaz o nákladech a výnosu, na základě kterého je možné vést účetní knihy a sestavovat účetní závěrku. Také slouží jako základ pro výpočet daně z přidané hodnoty a jiných daní.

Elektronická faktura

Elektronická faktura je elektronická verze tradiční papírové faktury. Obsahuje stejné informace, ale je vytvářena a přenášena elektronicky. Elektronické faktury šetří čas a peníze tím, že eliminují potřebu tisku a poštovního doručení.

Zajímavost

Víte, že faktury mohou mít různé formáty? Mohou být vytvořeny ručně na papíře, mohou být vytisknuty z počítačového programu, nebo mohou být vytvořeny a odeslány elektronicky. Některé země dokonce umožňují použití SMS nebo MMS jako faktury.