zpět

Ifo index

IFO index, známý také jako IFO Business Climate Index, je klíčovým indikátorem pro hodnocení hospodářské výkonnosti Německa. Index je vydáván každý měsíc Institutem pro ekonomický výzkum (IFO) v Mnichově, který je jedním z nejdůležitějších ekonomických výzkumných center v Evropě.

IFO Index: Co to je?

IFO Index je založen na průzkumu mezi 7 000 manažery z německých průmyslových, stavebních, velkoobchodních a maloobchodních firem. Průzkum zjišťuje jejich názory na současnou podnikatelskou situaci a jejich očekávání pro následujících šest měsíců. Průzkum se skládá z dvou částí:

Proč je důležitý?

IFO index je považován za jeden z nejvíce respektovaných a sledovaných indikátorů německé ekonomiky, neboť jeho výsledky jsou považovány za ukazatel vývoje německého HDP. Z toho důvodu je tento index velmi sledován ekonomy a investory po celém světě. Pokud je index vysoký, znamená to, že německé podniky jsou optimistické ohledně budoucnosti, což by mohlo naznačovat, že německá ekonomika se rozvíjí.

Jak se vyvíjel IFO Index?

Hodnota IFO indexu se v průběhu let měnila v závislosti na hospodářských podmínkách v Německu a ve světě. Během finanční krize v letech 2008 a 2009 index prudce klesl, což ukázalo pesimismus německých podniků v těchto obtížných časech. Naopak v dobách ekonomického růstu, například v letech před finanční krizí nebo v posledních letech, index vzrostl.

Zajímavost

Zajímavostí je, že IFO index je často citován v médiích a je považován za jeden z nejdůležitějších indikátorů německé ekonomiky. Přesto je třeba si uvědomit, že i přes svůj význam a popularitu, je IFO index stále jen jedním z mnoha ekonomických indikátorů, které odborníci sledují při hodnocení stavu a výhledů ekonomiky. Dalšími důležitými indikátory jsou například míra nezaměstnanosti, inflace, průmyslová výroba nebo vývoj HDP.