zpět

Order

Ve finančním sektoru odkazuje termín "order" na pokyn k nákupu nebo prodeji finančního instrumentu. Tyto povely jsou nezbytné pro uskutečnění transakcí na finančních trzích.

Charakteristika finančního orderu

Jak vytvořit efektivní order

Role orderu na finančních trzích

Order je základním nástrojem pro uskutečňování transakcí na finančních trzích a má zásadní vliv na ceny aktiv.

Právní aspekty orderu

Order je předmětem přísných právních regulací a musí splňovat určité normy stanovené finančními regulačními orgány.

Výhody měnového orderu

Měnový order nabízí řadu výhod, které mohou být atraktivní pro jednotlivce i podniky, které se účastní mezinárodního obchodu nebo jiných finančních aktivit vyžadujících převod měny. Mezi tyto výhody patří:

Lze u Citfin sjednat měnový order?

Ano, u Citfinu lze sjednat měnový order. Citfin jako finanční instituce poskytuje možnost realizace měnových orderů, které umožňují klientům efektivně nakládat s jejich finančními prostředky v různých měnách.