zpět

Futures

Co jsou futures

Futures jsou finanční deriváty, které slouží jako dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji určitého aktiva za předem dohodnutou cenu v určitém budoucím datu. Futures kontrakty jsou standardizované a obchodované na burze, což znamená, že jsou regulovány a transparentnější než jiné deriváty, jako jsou například forwardy. Futures mohou být založeny na různých typech aktiv, včetně komodit, akcií, dluhopisů nebo měn.

Jak fungují futures

Využití futures

Futures se obvykle používají k zajištění rizika pohybu cen nebo k spekulaci na pohyb cen. Tento derivát umožňuje investorům a obchodníkům profitovat z růstu nebo poklesu cen bez nutnosti vlastnictví aktiva. Různé typy futures kontraktů mohou být také použity k diverzifikaci portfolia nebo jako nástroj pro správu rizik.

Rizika a výhody futures

Futures mohou poskytnout významné výhody, včetně možnosti zajištění, vyšší likvidity a transparentnosti. Avšak, futures také nesou rizika. Především je zde riziko tržní volatility, které může vést k vysokým ztrátám. Také, i když jsou futures regulovány, existuje stále kreditní riziko, že druhá strana nemusí splnit své závazky.

Historie a evoluce futures

Futures kontrakty mají své kořeny v dohodách mezi zemědělci a obchodníky v 19. století, kdy byly používány k zajištění ceny plodin. Dnes jsou futures široce používány na finančních trzích po celém světě a jsou založeny na různých typech aktiv, včetně komodit, akcií, dluhopisů a měn.

Zajímavost

První regulovaná burza obchodující s futures kontrakty byla založena v roce 1848 v Chicagu a byla nazvána Chicago Board of Trade. Tato burza byla založena skupinou obchodníků s obilím, kteří chtěli vytvořit systém, který by zjednodušil proces obchodování a zajištění cen jejich plodin.