zpět

MiFID II

MiFID II je zkratka pro druhou revizi Směrnice o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive) z roku 2014. Tento regulační rámec byl vytvořen Evropskou unií, aby poskytl transparentnější a konkurenceschopnější prostředí pro finanční trhy.


MiFID II také zahrnuje řadu opatření zaměřených na zajištění férového a efektivního fungování trhů. Jedním z nich je pravidlo "nejlepšího možného výsledku" (Best Execution), které požaduje, aby firmy jednaly v nejlepším zájmu svých klientů při provádění jejich obchodních pokynů.

Dalším důležitým aspektem MiFID II je zavedení povinnosti pro firmy, aby si zachovaly nahrávky telefonních a elektronických komunikací, které se týkají obchodních transakcí. Cílem tohoto opatření je posílit možnosti dohledu nad trhem a zlepšit ochranu investorů.

Zlepšení transparentnosti a ochrana investorů

MiFID II má za cíl zvýšit transparentnost trhu a zlepšit ochranu investorů. Toho má dosáhnout pomocí:

Nová pravidla pro obchodování

MiFID II zavádí také nová pravidla pro obchodování s finančními nástroji. Například zavádí povinné obchodování standardních derivátů na regulovaných trzích a zavádí pravidla pro obchodování s akciemi mimo regulované trhy.

Zpřísnění povinností poskytovatelů finančních služeb

Podle MiFID II musí firmy poskytující finanční služby splňovat přísnější požadavky na zveřejňování informací, na správu rizik a na kontroly. Musí například poskytnout klientům jasnější informace o nákladech a poplatcích spojených s investicemi a musí zajišťovat, že jejich poradci jsou řádně vyškoleni a mají potřebné znalosti a dovednosti.

Nové požadavky na zveřejňování

MiFID II také zavádí nové požadavky na zveřejňování. Firmy musí například zveřejňovat podrobné informace o všech nákladech a poplatcích spojených s investicemi a musí zveřejňovat podrobné informace o jejich obchodních strategiích a výkonnosti.

Výzvy a dopady MiFID II

Přestože MiFID II přináší mnoho výhod, přechod na tento nový regulační rámec představuje také řadu výzev. Pro firmy to může znamenat značné náklady na přizpůsobení se novým pravidlům a na zajištění shody s nimi.

Zajímavost

MiFID II, ačkoli je považována za jeden z nejrozsáhlejších regulačních rámců pro finanční trhy, stále podléhá dalším revizím. EU již pracuje na další revizi, nazvané MiFID III, která se zaměřuje na další zlepšení transparentnosti trhu a ochrany investorů.