zpět

LIBOR

London InterBank Offered Rate (LIBOR) je průměrná úroková sazba, za kterou jsou přední banky na londýnském mezibankovním trhu ochotny si navzájem půjčovat peníze. Tato sazba je považována za jednu z nejdůležitějších referenčních sazeb na světových finančních trzích a ovlivňuje ceny mnoha finančních produktů, od hypoték po deriváty.

Jak se LIBOR stanovuje?

LIBOR se vypočítává každý pracovní den na základě úrokových sazeb, které uvádí skupina předních bank. Úroková sazba se stanoví na základě následujících faktorů:

Vliv LIBOR na finanční trhy

LIBOR má obrovský dopad na globální finanční trhy. Ovlivňuje úrokové sazby na celé řadě finančních produktů, včetně hypoték, podnikových úvěrů, finančních derivátů. Ve skutečnosti se odhaduje, že sazba LIBOR ovlivňuje finanční produkty v hodnotě více než 350 bilionů dolarů na celém světě.

Kritika LIBOR

Přestože má LIBOR obrovský význam pro globální finanční trhy, nebyla tato sazba bez kontroverzí. Byla středem několika skandálů, kdy bylo odhaleno, že některé banky úmyslně manipulovaly sazbou LIBOR, aby zvýšily své zisky. V důsledku těchto skandálů probíhají diskuse o reformě LIBOR a hledají se alternativy, které by byly méně náchylné k manipulaci.

Budoucnost LIBOR

V současnosti probíhají diskuze o tom, jak by měl být LIBOR reformován, aby byl odolnější vůči manipulaci. Některé z těchto návrhů zahrnují využití více tržních dat při výpočtu sazby a zavedení větší transparentnosti do procesu stanovení sazby.

LIBOR versus LIBID

Je důležité zmínit, že LIBOR a London Interbank Bid Rate (LIBID) jsou dvě různé sazby, i když jsou obě stanoveny na londýnském mezibankovním trhu. Zatímco LIBOR je sazba, za kterou banky nabízejí půjčky, LIBID je sazba, kterou jsou banky ochotny přijímat. Rozdíl mezi LIBOR a LIBID se často označuje jako "spread" a odráží náklady, které banky účtují za zprostředkování půjček.

Zajímavost

Ačkoli je LIBOR jednou z nejdůležitějších referenčních sazeb na světě, mnoho lidí o ní nikdy neslyšelo. To je dáno tím, že se přímo netýká většiny lidí, ale má obrovský dopad na globální finanční trhy a tedy i na ekonomiku jako celek.