zpět

Hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt (HDP) je ekonomický ukazatel, který měří tvorbu bohatství v zemi během jednoho roku. Je to celková tržní hodnota všech konečných zboží a služeb, které byly vyrobeny v dané zemi během daného období. HDP je často používán jako ukazatel ekonomického zdraví země a standardu života obyvatelstva.

Jak se vypočítává HDP

HDP může být vypočítán několika způsoby, ale nejčastěji se používají tři metody:

Význam HDP

HDP je kritickým ukazatelem pro vlády a ekonomy. Má následující významy:

Omezení HDP

Přestože je HDP široce používáno, má několik omezení:

Alternativy k HDP

Vzhledem k omezením HDP byly navrženy některé alternativní ukazatele, jako je Hrubé národní štěstí, který se pokouší zohlednit kvalitu života, rovnost a udržitelnost vedle ekonomického růstu.

Zajímavost

Věděli jste, že v roce 2019 bylo HDP České republiky více než 2,3 bilionu korun a zařadilo se na 49. místo na světovém žebříčku? Česká republika je tak považována za jednu z nejvyspělejších ekonomik střední a východní Evropy.