zpět

Intervence nepřímá

Nepřímá intervence centrální banky je jedním z nástrojů, kterým může centrální banka ovlivnit stav ekonomiky země, aniž by přímo zasahovala do finančního trhu. Cílem těchto intervencí je ovlivnit ekonomické chování jednotlivců, firem nebo trhů prostřednictvím změn v monetární politice, aniž by centrální banka přímo intervenovala na finančních trzích.

Jak probíhá nepřímá intervence centrální banky

Nepřímé intervence mohou probíhat různými způsoby, v závislosti na specifických cílech a aktuální situaci v ekonomice. Některé základní metody nepřímé intervence zahrnují:

Důsledky nepřímých intervencí centrální banky

Nepřímé intervence mohou mít řadu důsledků na ekonomiku:

Kritika nepřímých intervencí centrální banky

Ačkoliv nepřímé intervence mohou představovat účinný nástroj pro ovlivňování ekonomických podmínek, existuje také řada potenciálních rizik:

Příklady nepřímých intervencí centrální banky

Jedním z nejznámějších příkladů nepřímé intervence je snaha Federálního rezervního systému (Fed) ovlivnit inflaci a ekonomický růst prostřednictvím změny úrokových sazeb. Fed pravidelně upravuje svou cílovou úrokovou sazbu s cílem stimulovat nebo brzdit ekonomickou aktivitu.

Zajímavost

V roce 2013, Bank of Japan oznámila politiku "kvantitativního a kvalitativního uvolňování", která byla pokus o stimulaci japonské ekonomiky prostřednictvím nepřímé intervence. Tato politika zahrnovala snahu ovlivnit očekávání trhu tím, že se Bank of Japan zavázala pokračovat v politice nízkých úrokových sazeb a velkého nákupu aktiv až do doby, kdy inflace dosáhne cíle 2%.