zpět

LIBID

London Interbank Bid Rate (LIBID) je úroková sazba, za kterou banky na londýnském mezibankovním trhu jsou ochotny půjčovat si navzájem peníze. Tato sazba se často používá pro obchodování s krátkodobými půjčkami a je považována za jeden z nejdůležitějších ukazatelů úrokových sazeb na světových finančních trzích.

Jak se LIBID vypočítává?

LIBID je průměr úrokových sazeb, které jsou banky ochotny nabídnout při půjčování peněz jiným bankám. Sazba se stanovuje na základě těchto faktorů:

Význam LIBID pro finanční trhy

LIBID má velký vliv na světové finanční trhy. Tato sazba ovlivňuje úrokové sazby pro mnohé druhy půjček, včetně úvěrů pro podniky, hypoték a spotřebitelských úvěrů. Kromě toho je LIBID často používána jako referenční sazba pro finanční deriváty, jako jsou swapové smlouvy a futures.

Kritika LIBID

I přes svůj význam pro finanční trhy se LIBID setkává s kritikou. Někteří kritici tvrdí, že sazba může být snadno manipulována bankami, aby dosáhly lepších obchodních výsledků. Kritici také poukazují na to, že LIBID je stanovena na základě dohod mezi bankami, nikoli na základě tržních sil.

Budoucnost LIBID

V současnosti probíhají diskuse o možné reformě LIBID, aby se zabránilo potenciálním manipulacím a zvýšila transparentnost a integrita sazby. Někteří navrhují nahradit LIBID jinou sazbou, která by lépe odrážela skutečné tržní podmínky.

Zajímavost

LIBID je protějškem London Interbank Offered Rate (LIBOR), který je úrokovou sazbou, za kterou jsou banky ochotny půjčovat peníze. Zatímco LIBID je sazba, za kterou banky jsou ochotny půjčovat, LIBOR je sazba, za kterou jsou ochotny si půjčovat. Rozdíl mezi LIBID a LIBOR se nazývá spread a je to jeden z hlavních ukazatelů napětí na finančních trzích.