zpět

Index mizérie

Index mizérie je ekonomický indikátor vytvořený ekonomem Arthurem Okunem. Tento index se snaží kvantifikovat utrpení obyvatelstva v důsledku ekonomických problémů, konkrétně míry nezaměstnanosti a inflace. Hodnota indexu mizérie je výsledkem sčítání míry nezaměstnanosti a míry inflace. Čím vyšší je hodnota indexu, tím větší je údajné "utrpení" obyvatelstva.

Jak se vypočítává index mizérie

Výpočet indexu mizérie je poměrně jednoduchý. Jde o součet míry nezaměstnanosti a míry inflace. Například, pokud je míra nezaměstnanosti 5% a míra inflace 3%, index mizérie by byl 8.

Využití indexu mizérie

Index mizérie se používá jako nástroj pro porovnávání ekonomických podmínek v různých zemích nebo v různých obdobích v jedné zemi. Vysoký index mizérie obvykle signalizuje ekonomické problémy a může být použit jako varování pro politické lídry a ekonomické plánovače.

Kritika indexu mizérie

Přestože je index mizérie jednoduchý na pochopení a využití, je také terčem kritiky:

Zajímavost

Zajímavostí je, že index mizérie byl původně vytvořen jako nástroj pro americké politické kampaně v 70. letech 20. století. Okun chtěl jednoduchým způsobem ukázat, jak ekonomická politika tehdejšího prezidenta Geralda Forda zvyšuje "mizérii" obyčejných Američanů. Od té doby se index mizérie stal populárním nástrojem pro hodnocení ekonomických podmínek v různých zemích.

Přestože index mizérie má své nedostatky, poskytuje jednoduchý a snadno pochopitelný ukazatel ekonomických podmínek. Proto je stále široce používán ekonomy a politiky po celém světě.