zpět

PRIBOR

Průměrná úroková sazba PRIBOR představuje základní úrokovou sazbu na českém mezibankovním trhu a je jedním z klíčových nástrojů v oblasti finančního trhu. Banky tuto sazbu používají jako referenční úrokovou sazbu, která určuje cenu za půjčení peněz jiným bankám. PRIBOR je stanovován na základě průměrných úrokových sazeb, za které jsou banky připraveny půjčovat koruny jiným bankám na mezibankovním trhu.

Výpočet PRIBOR

PRIBOR se vypočítává na základě údajů, které poskytují banky působící na českém mezibankovním trhu. Tyto údaje zahrnují:

Tyto údaje se pak využívají k výpočtu váženého průměru, který je poté zveřejněn jako PRIBOR.

Význam PRIBOR pro ekonomiku a bankovní sektor

PRIBOR hraje klíčovou roli v české ekonomice a bankovním sektoru. Stanovuje cenu, za kterou si banky navzájem půjčují peníze, což je klíčový ukazatel finanční stability. PRIBOR je také používán jako referenční úroková sazba pro stanovení úrokových sazeb u finančních produktů, jako jsou hypotéky, úvěry a investiční fondy.

Kritika PRIBOR

I když je PRIBOR důležitým nástrojem v oblasti finančního trhu, někteří kritici upozorňují na několik nedostatků.

Role PRIBOR v mezinárodním kontextu

PRIBOR je srovnatelný s jinými mezibankovními sazbami, jako je například londýnská LIBOR nebo evropská EURIBOR. Tyto sazby jsou využívány jako referenční úrokové sazby pro mnoho finančních transakcí po celém světě.

Zajímavost

PRIBOR je jednou z mála referenčních úrokových sazeb, které jsou stanovovány a zveřejňovány centrální bankou. Ve většině zemí jsou tyto sazby stanovovány nezávislými orgány nebo obchodními asociacemi. Přestože se PRIBOR může zdát jako technický finanční termín, má přímý vliv na každodenní život občanů, neboť ovlivňuje úrokové sazby hypoték, úvěrů a dalších finančních produktů.