zpět

Obchodní bilance

Obchodní bilance je důležitým ekonomickým ukazatelem, který odráží rozdíl mezi hodnotou zboží a služeb, které daná země exportuje, a hodnotou zboží a služeb, které importuje. Takovýto přehled může poskytnout měřítko zdraví ekonomiky země.

Význam obchodní bilance

Obchodní bilance je důležitým ukazatelem ekonomického zdraví země.

Ekonomický význam: Pokud země vyváží více, než dováží, má kladnou obchodní bilanci, což je známé jako obchodní přebytek. Naopak, pokud země dováží více, než vyváží, má zápornou obchodní bilanci, což je známé jako obchodní deficit.

Politický význam: Obchodní bilance může ovlivnit rozhodnutí vlády týkající se obchodní politiky, například zda zavede omezení na dovoz nebo podpoří export.

Faktory ovlivňující obchodní bilanci

Existují různé faktory, které mohou ovlivnit obchodní bilanci, mezi nimiž patří:

Obchodní bilance ve světovém kontextu

Obchodní bilance se může lišit mezi různými zeměmi v závislosti na jejich ekonomických podmínkách a politice. Některé země, jako je Německo nebo Čína, mají obvykle obchodní přebytek, zatímco jiné, jako je USA, mají obvykle obchodní deficit.

Důsledky obchodní bilance

Obchodní bilance může mít významné důsledky pro ekonomiku země. Obchodní přebytek může například vést k růstu ekonomiky, zatímco obchodní deficit může vést k zvýšenému zadlužení.

Zajímavost

China, která je druhou největší ekonomikou světa, je známá svým vysokým obchodním přebytkem, což je důsledek její silné výrobní základny a vývozně orientované ekonomiky. V roce 2020 dosáhl obchodní přebytek Číny historického maxima, když se zvýšil na 535 miliard dolarů, což bylo způsobeno především rychlým oživením čínské ekonomiky po pandemii koronaviru.