zpět

Komodity

Komoditou je zboží totožné kvality a jehož dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně plně, nebo alespoň částečně, nahraditelné. Příkladem komodity je tak např. zlato, zemní plyn, měď, kukuřice či vepřové půlky. Komoditou, vzhledem k výše uvedené definici, tak nemůže být letadlo, procesor nebo nábytek. Tyto výrobky jsou totiž prodávány v různém zpracování, kvalitě i ceně.

Velkých výkyvů v cenách vybraných komodit jsme se za uplynulých 50 let dočkali již mnohokrát. V některých případech šlo o neúrodu, jindy o válečný konflikt a jindy o čisté spekulace. Jedním případem za všechny je vývoj ceny kakaa v letech 1969 – 2022, kdy se cena pohybovala ve velmi širokém rozpětí 935 – 5010 USD za tunu.

Zdroj: tradingeconomics.com

Nejobchodovanější komodity

Z pohledu objemu jsou nejobchodovanějšími komoditami:

Kdo komodity obchoduje

Obchodníky s komoditami je možné rozdělit do dvou základních skupin.

V jakých jednotkách se komodity obchodují?

Na burzách se komodity obchodují ve standardizovaných kontraktech, což znamená předem dané množství a kvalitu dané komodity. Např. v případě obilovin (pšenice, oves, kukuřice) nebo sojových bobů je jednotkou jeden bušl, kvalitou se u zmíněných komodit myslí míra hmotnostní vlhkosti. Byť v minulosti byl bušl užíván i jako jednotka objemu, dnes je univerzálně u komodit brán jako jednotka hmotnosti. Zajímavostí je, že v případě pšenice a sojových lusků se 1 bušl rovná 27,216 kg, v případě kukuřice je to ale 25,4 kg, u ječmene 21,77 kg a v případě ovsa pak 15,42 kg.

Komoditní burzy

Komodity jsou obchodovány prostřednictvím komoditních burz. Nejstarší takovou burzou je Chicago Mercantile Exchange (CME) také známá jako Chicago Merc, která byla založena v roce 1898. Dalšími významnými burzami komodit jsou např. New York Mercantile Exchange nebo London International Financial Futures Exchange. V České republice od roku 2002 existuje Komoditní burza Praha.

Co ovlivňuje cenu komodit

Základním vlivem na cenu komodity obchodované na burze jsou poptávka a nabídka. Dalšími důležitým faktory ovlivňujícími cenu jsou změna zásob, vývoj počasí, politická stabilita, hospodářský vývoj či geopolitická situace.