zpět

Intervence přímá

Přímá intervence centrální banky je forma intervence, při které centrální banka přímo vstupuje do finančních trhů, aby ovlivnila jejich chod. Toto se obvykle děje prostřednictvím nákupu nebo prodeje aktiv, jako jsou státní dluhopisy, nebo prostřednictvím operací na mezibankovním trhu. Cílem přímé intervence je ovlivnit úrokové sazby, inflaci, měnový kurz nebo jiné ekonomické ukazatele

Jak probíhá přímá intervence centrální banky

Přímé intervence mohou probíhat různými způsoby, v závislosti na specifických cílech a aktuální situaci v ekonomice. Některé základní metody přímé intervence zahrnují:

Důsledky přímých intervencí centrální banky

Přímé intervence mohou mít řadu důsledků na ekonomiku:

Kritika přímých intervencí centrální banky

Ačkoliv přímé intervence mohou představovat účinný nástroj pro ovlivňování ekonomických podmínek, existuje také řada potenciálních rizik:

Příklady přímých intervencí centrální banky

Jedním z nejznámějších příkladů přímé intervence je politika kvantitativního uvolňování, kterou uplatňují některé centrální banky, včetně Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky. Tato politika spočívá v nákupu velkých množství státních dluhopisů a jiných aktiv, s cílem zvýšit množství peněz v oběhu a snížit úrokové sazby.

Zajímavost

V roce 1992, Britská centrální banka se pokusila udržet hodnotu britské libry v rámci Evropského měnového systému prostřednictvím přímých měnových intervencí. Nicméně, spekulanti, vedeni Georgem Sorošem, vsadili proti libře a nakonec donutili britskou centrální banku stáhnout libru z měnového systému. Tento incident je známý jako "Černá středa".