zpět

PRIBID

PRIBID je referenční úroková sazba, kterou denně zveřejňuje Česká národní banka (ČNB). Tato sazba je založena na průměrných sazbách, za které jsou připraveny banky půjčovat koruny na mezibankovním trhu. Tato sazba je významným ukazatelem pro hodnocení stavu finančního trhu a je často používána jako základ pro stanovení úrokových sazeb u různých druhů půjček a investic.

PRIBID hraje významnou roli v českém finančním sektoru. Používá se jako referenční sazba pro stanovení úrokových sazeb u mnoha finančních produktů, včetně úvěrů a hypoték. Je to také hlavní ukazatel, který banky používají při stanovení úrokových sazeb pro své vlastní půjčky a investice. PRIBID také poskytuje důležité informace o stavu českého mezibankovního trhu, což může pomoci bankám a finančním regulačním orgánům při rozhodování o monetární politice.

Jak se PRIBID vypočítává?

PRIBID se vypočítává na základě údajů, které poskytují banky působící na českém mezibankovním trhu. Tyto údaje zahrnují:

Z těchto údajů se vypočítá vážený průměr, který je poté zveřejněn jako PRIBID.

Význam PRIBID pro banky a ekonomiku

PRIBID hraje klíčovou roli v ekonomice tím, že poskytuje benchmark pro mezibankovní úrokové sazby. Dalšími oblastmi, ve kterých je PRIBID využíván, jsou:

Kritika PRIBID

I přes svůj význam, PRIBID není bez kritiky. Někteří kritici poukazují na to, že:

Zajímavost

Jednou z nejzajímavějších věcí na PRIBID je, že ačkoli je to jedna z nejdůležitějších finančních sazeb v České republice, mnoho lidí o ní nikdy neslyšelo. PRIBID je jedním z nejlepších ukazatelů finančního zdraví ekonomiky a je klíčovou součástí mnoha finančních transakcí, ale přesto je často přehlížen ve prospěch známějších ukazatelů, jako je úroková sazba ČNB nebo inflace.