zpět

Ask

Ask je termín používaný v oblasti finančních trhů, který označuje cenu, za kterou je prodejce ochoten prodat určitý finanční nástroj. Tento termín je běžně používán v kontextu obchodování s měnami na devizovém trhu (forex), kde se Ask cena vztahuje na cenu, za kterou je prodejce (často banka nebo jiný finanční institut) ochoten prodat danou měnu.

Rozdíl mezi "Ask" a "Bid" cenou

Na forexovém trhu jsou k dispozici dva druhy cen - "Ask" a "Bid". Zatímco Ask je cena, za kterou je prodejce ochoten prodat měnu, Bid je cena, za kterou je kupující ochoten měnu koupit. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá spread a představuje náklady na obchodování na forexovém trhu.

Význam Ask ceny

Ask cena hraje klíčovou roli v forexovém obchodování. Je to cena, kterou musí obchodník zaplatit, pokud chce koupit danou měnu. Ask cena je vždy vyšší než Bid cena, což znamená, že pokud obchodník koupí měnu za Ask cenu a okamžitě ji prodá za "Bid" cenu, vznikne mu ztráta. Proto musí obchodník předpokládat, že hodnota měny se zvýší o více než spread, aby mohl na obchodu vydělat.

Dynamika "Ask" ceny

Ask se neustále mění v závislosti na nabídce a poptávce na trhu. Pokud je poptávka po dané měně vysoká, Ask se zvyšuje. Naopak, pokud je poptávka nízká, Ask cena klesá. Obchodníci na forexovém trhu neustále sledují změny Ask ceny, aby mohli optimalizovat své obchodní strategie a maximalizovat své zisky.

Shrnutí

Zajímavost k tématu ASK

Zajímavostí je, že pokud se někdo podívá na burzovní obchodování, uvedené ceny "BID" a "ASK" neukazují skutečné ceny, za které lidé nakupují a prodávají. "BID" je nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit, zatímco "ASK" je nejnižší cena, za kterou je prodávající ochoten prodat. Skutečná obchodní cena bude někde mezi těmito dvěma čísly.