zpět

Forwardy

Co jsou forwardy

Forward je finanční derivát, který se používá k zajištění proti riziku pohybu cen aktiv, jako jsou měny, akcie nebo komodity. Je to dohoda mezi dvěma stranami o prodeji určitého aktiva za předem dohodnutou cenu v určitém budoucím datu. Forwardy jsou mimo burzu a jsou tedy méně regulovány, což jim poskytuje větší flexibilitu, ale také zvyšuje riziko.

Jak fungují forwardy

Využití forwardů

Forwardy se často používají k zajištění proti riziku pohybu cen. Může to být například společnost, která očekává, že v budoucnu dostane platbu v cizí měně a chce se zabezpečit proti riziku, že by měna mohla ztratit na hodnotě. Forwardy se také často používají v komoditních trzích, kde výrobci a spotřebitelé chtějí zajistit stabilní ceny pro své výrobky nebo nákupy.

Kde si zřídit forward?

Citfin, jako přední poskytovatel finančních a měnových služeb, nabízí svým klientům možnost využití forwardových kontraktů. Tato nabídka je přizpůsobena potřebám a očekáváním klientů, kteří se snaží minimalizovat rizika spojená s fluktuací měnových kurzů. Forwardy od Citfinu umožňují klientům uzamknout kurz na konkrétní datum v budoucnosti, což jim poskytuje jistotu a ochranu před nejistotou na trzích. Tato služba je k dispozici pro širokou škálu měn a je ideální pro firmy, které se zabývají mezinárodním obchodem a chtějí se chránit před nepředvídatelným pohybem měnových kurzů.

Historie a evoluce forwardů

Forwardy jsou jedním z nejstarších finančních derivátů a jejich kořeny sahají až do starověkého Řecka. Historicky byly používány převážně v zemědělství k zajištění proti cenovým šokům. S rozvojem finančních trhů a technologií se využití forwardů rozšířilo na mnoho dalších aktiv a sektorů.

Zajímavost

Přestože forwardy jsou považovány za méně regulované než jiné finanční deriváty, skutečnost je taková, že v některých zemích jsou regulovány. Například v USA jsou forwardy na komodity regulovány Commodity Futures Trading Commission.