zpět

Termínové obchody

Termínový obchod je finanční dohoda, která umožňuje obchodníkům provádět transakce v určitém datu v budoucnosti za dohodnutou cenu. Tyto obchodní transakce se provádějí na termínových trzích a mohou zahrnovat různé typy aktiv, včetně měn, komodit, akcií a dluhopisů. Termínové obchody jsou základním nástrojem pro řízení rizika a spekulace na finanční trzích.

Jak funguje termínový obchod

Termínový obchod funguje na základě smlouvy mezi dvěma stranami. Tato smlouva stanovuje, že jedna strana se zavazuje koupit a druhá strana se zavazuje prodat určité množství daného aktiva za dohodnutou cenu v určeném datu v budoucnosti. Termínový obchod může být uzavřen na burze nebo mimo burzu.

Význam termínových obchodů pro finanční trhy

Termínové obchody hrají klíčovou roli na finančních trzích, protože umožňují obchodníkům řídit riziko a spekulovat na budoucí cenové pohyby. Bez termínových obchodů by bylo mnohem obtížnější řídit riziko cenových pohybů a mohlo by to vést k větší nestabilitě na trzích.

Budoucnost termínových obchodů

S rychlým pokrokem technologií a finančních inovací se očekává, že se budoucnost termínových obchodů bude dále vyvíjet. Například se využití umělé inteligence a algoritmického obchodování mohou objevit nové možnosti a strategie pro termínové obchody.

Kde si zřídit termínový obchod? 

Citfin klientům nabízí možnost provádět termínové obchody s měnami, což jim může pomoci chránit se před rizikem kolísání měnových kurzů. Navíc, s Citfinem můžete očekávat konkurenceschopné ceny a transparentní obchodní podmínky.