zpět

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů, který je často označován zkráceně jako ARES, je databázový systém vytvořený a spravovaný Ministerstvem financí České republiky. Tento systém slouží k uchovávání údajů o všech ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

Funkce ARESu

ARES je primárně určen ke sběru, uchovávání a poskytování dat o ekonomických subjektech z veřejných registrů, jako jsou obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, seznam žadatelů o příspěvek na podporu zaměstnanosti a další. Slouží také jako nástroj pro kontrolní a dohledové účely státu.

Dostupnost dat v ARESu

Data z ARESu jsou volně dostupná veřejnosti přes internetové stránky Ministerstva financí. Obsahují základní informace o ekonomických subjektech, jako jsou název, adresa, identifikační číslo, právní forma, informace o zápisu do obchodního rejstříku a další. V případě potřeby lze prostřednictvím ARESu zjistit také informace o majetkových poměrech, obchodních aktivitách nebo účetních závěrkách ekonomických subjektů.

Zdroj: www.mfcr.cz

Využití ARESu

ARES slouží jako nezbytný nástroj pro řadu institucí a organizací. Finanční správa ho využívá při kontrole plátců daní a při vyhledávání dlužníků. Obchodní společnosti ho mohou využít při ověřování spolehlivosti svých obchodních partnerů. Také je užitečný pro novináře, výzkumné pracovníky, studenty a pro všechny, kdo potřebují spolehlivé a aktuální informace o ekonomických subjektech.

Shrnutí