zpět

Netting (vyrovnaný platební styk)

Netting je proces, který zahrnuje sčítání a odečítání finančních závazků mezi dvěma nebo více stranami s cílem zjednodušit transakce a snížit rizika spojená s finančními operacemi. Tento proces je často využíván v oblasti obchodování s cennými papíry a devizových trhů.

Typy nettingu

Existují různé typy nettingu, včetně:

Výhody nettingu

Netting nabízí řadu výhod, včetně snížení rizika kreditního selhání, snížení nákladů na transakce a zvýšení efektivity finančních operací. Díky nettingu mohou instituce snížit počet transakcí, což vede k úsporám nákladů a času.

Přestože netting přináší řadu výhod, existují i výzvy spojené s jeho implementací. Patří sem například právní a regulační otázky, které se mohou lišit v různých jurisdikcích. Kromě toho může být implementace nettingu náročná z hlediska systémů a procesů.

Jak zvýšit efektivitu nettingu

Existují různé strategie, jak zvýšit efektivitu nettingu, včetně:

Zajímavost na závěr

Netting se často používá v rámci systému TARGET2, což je platební systém pro zpracování velkých mezibankovních plateb v eurech. Tento systém využívá netting k zajištění plynulého a efektivního průběhu transakcí. To znamená, že banky mohou snížit množství kapitálu, který musí držet v záloze, což jim umožňuje využít své zdroje efektivněji.