zpět

Swap

Swap je finanční dohoda, při které dvě strany vymění proudy plateb nebo aktiv mezi sebou. Tyto výměny mohou zahrnovat různé typy aktiv a plateb, jako jsou úrokové sazby, měny, komodity nebo akcie. Swap může být použit k mnoha účelům, včetně řízení rizika, zajištění proti nepříznivým pohybům cen nebo využití obchodních příležitostí.

Princip swapu

Swap je dohoda mezi dvěma stranami, které se rozhodnou vyměnit mezi sebou peněžní toky nebo aktivy. Dohoda o swapu určuje podmínky výměny, včetně typu aktiv nebo plateb, které mají být vyměněny, termínu výměny a způsobu výpočtu platebních částek.

Druhy swapů

Existuje mnoho druhů swapů, včetně úrokových swapů, měnových swapů, komoditních swapů a akciových swapů. Každý typ swapu má své specifické charakteristiky a je určen k řešení specifických potřeb a rizik investorů.

Výhody a nevýhody swapů

Swapové obchody mohou přinést řadu výhod, včetně možnosti řízení rizika, zajištění proti nepříznivým pohybům cen a přístupu k aktivům nebo trhům, které by byly jinak nedostupné. Na druhé straně, swapové obchody mohou být rizikové a složité a vyžadují pečlivé řízení a monitorování.

Výhody a nevýhody swapů

Swapové obchody mohou přinést řadu výhod, včetně možnosti řízení rizika, zajištění proti nepříznivým pohybům cen a přístupu k aktivům nebo trhům, které by byly jinak nedostupné. Na druhé straně, swapové obchody mohou být rizikové a složité a vyžadují pečlivé řízení a monitorování.

Swap a regulace

I přes to, že swapové obchody jsou obvykle uzavírány mimo burzu, jsou předmětem regulace ve mnoha zemích. Regulace se zaměřují na zajištění transparentnosti trhů, ochrany investorů a stability finančního systému.

Zajímavost

První swapový obchod byl proveden v roce 1981 mezi IBM a Světovou bankou. Tento historický obchod byl úrokovým swapem a otevřel cestu k rozvoji trhu swapových obchodů, jak ho známe dnes.