zpět

Forwardové body (pipsy)

Forwardové body, také známé jako pipsy, jsou jednotky měření používané na devizových trzích k označení změny výměnného kurzu mezi dvěma měnami. Jedná se o nejmenší změnu, kterou může měna procházet, a často se používá při stanovení cen finančních instrumentů, jako jsou měnové páry a finanční deriváty. Při obchodování na forexovém trhu mohou obchodníci využít těchto malých pohybů k zisku.

Význam forwardových bodů (pips)

Výpočet forwardových bodů (pips)

Základním principem pro výpočet hodnoty jednoho pipsu je následující rovnice: hodnota pipsu = velikost obchodu x změna kurzu. Velikost obchodu je množství měny, které obchodník koupí nebo prodá. Změna kurzu je počet pipsů, o které se kurz změnil.

Forwardové body v praxi

Při obchodování na forexovém trhu jsou pipsy základní jednotkou měření pro jakoukoli změnu kurzu měnového páru. Například, pokud se kurz EUR/USD změní z 1,3000 na 1,3001, znamená to, že se kurz zvýšil o jeden pips. V tomto případě by obchodník, který koupil euro a prodal dolar, vydělal jeden pips.

Historie a evoluce pojetí pips

Původně byl pips definován jako nejmenší možná změna, kterou mohl mít jakýkoli směnný kurz. Avšak s rozvojem technologie a zvýšenou volatilitou na finančních trzích se začalo používat desetinné místo (příklad: 1,3001 místo 1,3000). To umožnilo ještě přesnější měření hodnot a zvýšilo likviditu trhu.

Zajímavost

Pips je akronym pro "percentage in point", což v překladu znamená procento v bodě. Používá se především na forexových trzích, ale také v některých dalších finančních odvětvích, jako jsou komodity nebo akcie. Některé moderní obchodní platformy nyní používají pipsy s až pěti desetinnými místy, což umožňuje ještě přesnější měření a obchodování na trhu.