zpět

Devizová opce

Devizová opce je finanční instrument, který kupujícímu dává možnost, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určité množství cizí měny za určenou cenu (tzv. strike price) k určitému datu v budoucnosti.

Jak funguje obchodování s devizovými opcemi?

Devizové opce se obchodují stejným způsobem jako jakékoli jiné finanční deriváty. Na začátku je nutné otevřít obchodní účet u brokera, který umožňuje obchodování s devizovými opcemi. Po otevření účtu můžete začít nakupovat a prodávat opce.

Při nákupu devizové opce si investor za určitou cenu kupuje právo, nikoliv povinnost, koupit nebo prodat určité množství cizí měny v budoucnosti. Cena, za kterou se měna smí koupit nebo prodat, se nazývá strike price.

Jestliže investor očekává, že hodnota cizí měny vzroste, může koupit call opci. Ta mu dává právo koupit danou měnu za současnou cenu. Pokud se pak skutečně hodnota měny zvýší, může ji investor prodat za vyšší cenu a realizovat tak zisk.

Naopak, pokud investor očekává, že hodnota cizí měny klesne, může koupit put opci. Ta mu dává právo prodat danou měnu za současnou cenu. Pokud se pak skutečně hodnota měny sníží, může ji investor koupit za nižší cenu a prodat za původní vyšší cenu, čímž realizuje zisk.

Při obchodování s devizovými opcemi je důležité mít na paměti, že stejně jako u jakéhokoliv jiného investičního nástroje platí, že vyšší potenciál pro zisk je spojen s vyšším rizikem. V případě, že se kurz měny nepohne tak, jak investor očekával, může přijít o celou investovanou částku, tedy o cenu, kterou zaplatil za opci.

Obchodování s devizovými opcemi je složitější než obchodování s akciemi nebo dluhopisy a vyžaduje hlubší znalosti finančních trhů. Na druhou stranu, díky své flexibilitě a možnosti vysokých zisků se těší velké popularitě mezi investory.

Druhy devizových opcí

Existují dva základní typy devizových opcí:

Rizika a výhody obchodování s devizovými opcemi

Devizové opce jako nástroj pro řízení rizik

Devizové opce nejsou pouze spekulativní nástroj. Jsou také často využívány firmami a institucemi jako nástroj pro řízení rizik spojených s fluktuací měnových kurzů. Například firma, která očekává budoucí platbu v cizí měně, může koupit put opci na danou měnu. Pokud dojde k jejímu oslabení, firma je chráněna před finanční ztrátou.

Zajímavost

Přestože se může zdát, že obchodování s devizovými opcemi je moderní vynález, kořeny tohoto instrumentu sahají až do starověkého Řecka. Tehdejší obchodníci a zemědělci používali něco velmi podobného dnešním opcím k zajištění ceny svých zboží v budoucnosti.