zpět

Spot

Spotový obchod je jedním z nejběžnějších typů finančních transakcí, který se vyznačuje okamžitým uskutečněním nákupu nebo prodeje finančních aktiv. Slovo "spotový" pochází z angličtiny a odkazuje na "na místě" nebo "okamžitě". Je to tedy obchod, který vyžaduje okamžité uskutečnění transakce a následné dodání zboží nebo finančních aktiv.

Princip spotového obchodu

Principem spotového obchodu je nákup nebo prodej finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisykomodity, měny nebo jiné deriváty za cenu určenou na trhu v okamžiku uzavření obchodu. Smlouva o spotovém obchodě je obvykle uskutečněna elektronicky a transakce jsou obvykle dokončeny do dvou pracovních dnů.

Výhody a nevýhody spotového obchodu

Výhodou spotového obchodu je okamžité uskutečnění transakce, což snižuje riziko změny ceny aktiv. Spotový obchod také umožňuje investorům reagovat rychle na tržní podmínky a využívat příležitosti, které by mohly být jinak zmeškané.

Na druhou stranu, spotový obchod může být rizikovější než termínovaný obchod, jelikož neexistuje žádná záruka, že cena aktiv se nebude výrazně měnit mezi okamžikem uzavření obchodu a jeho realizací. Spotový obchod také vyžaduje okamžité uskutečnění platby, což může být pro některé investory finančně náročné.

Spotový obchod v různých segmentech trhu

Spotový obchod je běžný v mnoha segmentech trhu, včetně forexu, komodit a akcií. Na forexovém trhu je spotový obchod nejběžnějším typem transakce, při kterém se měny nakupují a prodávají za ceny stanovené trhem. U komodit, jako je zlato nebo ropa, je spotový obchod transakcí, při které je komodita prodána nebo zakoupena pro okamžité dodání.

Spotový obchod a regulace

Spotový obchod je předmětem regulace ve většině jurisdikcí, ačkoli povaha a rozsah těchto regulací se mohou lišit. Cílem regulace je chránit investory a zajišťovat spravedlivý a transparentní trh.

Zajímavost

Spotový obchod je nejstarším typem finančního obchodu a jeho kořeny sahají až do starověkého Říma, kde byly spotové obchody používány k nákupu a prodeji zboží jako obilí a víno.