zpět

Indexy výrobních cen

Index výrobních cen (PPI) je statistický ukazatel, který sleduje změny cen výrobků a služeb nabízených výrobními společnostmi. Takové ceny, známé také jako veletržní ceny, zahrnují všechny ceny, které výrobci účtují při prodeji svých výrobků nebo služeb na trhu.

Co je index PPI?

Index výrobních cen je měřítko, které sleduje růst nebo pokles cen výrobků a služeb v průmyslu. Tyto ceny jsou obvykle sledovány na různých úrovních:

Proč je důležité sledovat PPI? 

Index výrobních cen je důležitý, protože poskytuje důležité informace o stavu ekonomiky. Růst indexu výrobních cen naznačuje, že ceny výrobků a služeb se zvyšují, což může vést k inflaci. Naopak, pokles indexu může naznačovat zpomalení ekonomiky nebo dokonce recesi.

Jak se vyvíjel?

V průběhu let se index výrobních cen měnil v závislosti na mnoha faktorech, včetně změn v nákladech na suroviny, mzdách, úrokových sazbách a měnových kurzech. Například, během období rychlého ekonomického růstu se ceny výrobků a služeb obvykle zvyšují, což vede k nárůstu indexu výrobních cen. Naopak, během ekonomických krizí se ceny obvykle snižují, což vede k poklesu indexu.

Zajímavost

Zajímavostí je, že index výrobních cen je často používán jako předzvěst inflace. Pokud index výrobních cen roste rychleji než index spotřebitelských cen, může to naznačovat, že se inflace zvyšuje. To je proto, že výrobci často přenášejí své rostoucí náklady na spotřebitele ve formě vyšších cen. Avšak, tento vztah neplatí vždy a může být ovlivněn řadou dalších faktorů, jako jsou mzdové tlaky, změny v měnových kurzech nebo vládní politiky.