zpět

EURIBOR

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referenční úroková sazba, která ukazuje průměrné úrokové sazby, za které banky v eurozóně půjčují nezajištěné půjčky jiným bankám. Toto je velmi důležitý ukazatel v ekonomice, protože ovlivňuje úrokové sazby pro širokou škálu finančních produktů, včetně hypoték, úvěrů a úspor.

Jak je EURIBOR stanovován

EURIBOR je stanovován každý pracovní den na základě průměrných úrokových sazeb, které hlásí panel předních bank v eurozóně. Tyto úrokové sazby jsou pak vyváženy, aby se odrážely extrémní hodnoty a výsledná sazba je publikována kolem 11:00 středoevropského času.

Význam a dopad EURIBORu

Úroková sazba EURIBOR má zásadní význam pro ekonomiku eurozóny. Je to klíčový ukazatel, který ovlivňuje:

EURIBOR a finanční krize

Během finanční krize v letech 2008-2009 se ukázalo, že úrokové sazby EURIBOR mohou být velmi citlivé na tržní stres. Banky se obávaly půjčovat si mezi sebou, což vedlo k růstu sazeb EURIBOR. Toto zase ovlivnilo úrokové sazby pro podniky a spotřebitele, což přispělo ke zhoršení krize.

Reformy EURIBORu

V reakci na finanční krizi a následné skandály spojené s manipulací referenčních sazeb byl EURIBOR reformován. Došlo k přechodu na novou metodologii výpočtu, která je více založena na skutečných transakčních datech a méně na odborném úsudku bank. Tyto reformy byly provedeny s cílem zvýšit transparentnost a důvěru v proces stanovování sazeb EURIBOR.

EURIBOR sazby jsou stanovovány pro různé doby trvání, od jednoho týdne po 12 měsíců. Tyto sazby jsou uvedeny ve formě ročních procent, čímž odrážejí očekávané náklady na půjčení peněz na danou dobu. Dlouhodobé sazby obecně reflektují vyšší náklady na půjčení, jelikož existuje větší nejistota a riziko.

EURIBOR a měnová politika

EURIBOR je také pevně spojen s měnovou politikou Evropské centrální banky (ECB). Pokud ECB zvyšuje nebo snižuje své hlavní úrokové sazby, obvykle to ovlivní i sazby EURIBOR. Takže sledování EURIBOR může poskytnout důležité informace o tom, jak se měnová politika vyvíjí.

EURIBOR a LIBOR

Podobně jako EURIBOR, existuje také LIBOR (London Interbank Offered Rate), který je referenční sazbou pro mezinárodní mezibankovní trh v Londýně. Zatímco EURIBOR se vztahuje pouze na eurozónu, LIBOR sazby jsou stanovovány pro pět různých měn, včetně eura a amerických dolarů.

Zajímavost

I když je EURIBOR založen na průměrných úrokových sazbách eurozóny, jeho hodnota nemusí nutně odrážet situaci ve všech zemích eurozóny. Například v době ekonomického poklesu mohou být úrokové sazby v některých zemích mnohem vyšší než průměr EURIBORu.