zpět

Promptní obchod

Promptní obchod, také známý jako okamžitý obchod nebo hotovostní obchod, je termín používaný v obchodování na finančních trzích. Odkazuje na obchodní transakci, kdy je dodávka a platba za zboží nebo cenné papíry provedena okamžitě nebo v nejbližším možném termínu.

Charakteristiky promptního obchodu

Výhody a nevýhody promptního obchodu

Promptní obchody přinášejí výhody jako rychlost a jednoduchost, které mohou být pro některé investory a obchodníky atraktivní. Na druhou stranu, promptní obchody mohou nést vyšší riziko, protože neexistuje žádná záruka ohledně budoucích cen nebo tržních podmínek - jakmile je obchod uzavřen, je těžké ho změnit nebo zrušit.

Promptní obchod vs. termínový obchod

Na rozdíl od promptních obchodů, termínové obchody nezahrnují okamžité uskutečnění. Místo toho jsou termínové obchody uskutečňovány na konkrétní datum v budoucnosti. Termínové obchody umožňují obchodníkům a investorům zajišťovat se proti budoucím cenovým výkyvům a mohou být použity jako nástroj pro řízení rizik. 

Promptní obchod na akciovém trhu

Na akciovém trhu je promptní obchod obvykle definován jako obchod, který je uskutečněn a uzavřen během jednoho obchodního dne. To zahrnuje nákup nebo prodej akcií, které jsou okamžitě zaplaceny a dodány.

Zajímavost

Přestože promptní obchody jsou charakterizovány rychlým uskutečněním, "okamžitě" v tomto kontextu nemusí nutně znamenat sekundy nebo minuty. V závislosti na konkrétním trhu a typu obchodu může "okamžité" uskutečnění znamenat i několik hodin nebo dokonce několik dní. Například na devizovém trhu se obvykle očekává, že promptní obchody budou uzavřeny do dvou pracovních dnů.