zpět

Devizový kurz

Devizový kurz vyjadřuje poměr, kterým se jednotka jedné měny směňuje do jednotky měny jiné. Devizový kurz by se dal definovat také jako vyjádření hodnoty jedné měny oproti měně druhé.

Devizový kurz ČNB

Devizový kurz celé řady měn ČNB zveřejňuje každý pracovní den ve 14:30 dle toho, jakým kurzem se daná měna obchodovala ve 14:15 téhož dne. Týká se to ovšem pouze kurzů několika desítek hlavních měn. Devizový kurz ostatních měn pak ČNB zveřejňuje pouze poslední pracovní den každého měsíce. Byť jsou, v případě hlavních měn, devizové kurzy ČNB zveřejňovány na denní bázi, tento devizový kurz ČNB přesnému nákupnímu či prodejnímu kurzu de facto neodpovídá nikdy, jde totiž o středový kurz. S každou další minutou nebo dokonce hodinou po zveřejnění tak zveřejněné kurzy devizového trhu ČNB výrazně ztrácí, ve srovnání s aktuálním devizovým kurzem, svou vypovídací schopnost.

Způsob zveřejnění kurzů na webu ČNB

ČNB zveřejňuje kurzy několika hlavních měn přímo na své domovské stránce. V případě potřeby podrobnějších informací je možné na stránkách ČNB nalézt i historické kurzy, jejich měsíční průměry, grafy apod.

Vybrané devizové kurzy ČNB

Kurzy devizového trhu ČNB jsou na stránkách ČNB snadno k dohledání. Pozornější jedinec navíc může narazit na tzv. vybrané devizové kurzy ČNB. Ty, kromě hlavních měn, obsahují devizový kurz již neexistujících měn jako německá marka, slovenská koruna nebo např. španělská peseta. Kromě toho vybrané devizové kurzy ČNB např. obsahují i méně známou zkratku XDR. Ta značí zvláštní měnovou jednotku Mezinárodního měnového fondu. Jde vlastně o koš měn skládající se v určitém poměru z několika hlavních světových měn, hlavní váhu má historicky americký dolar.

Objem devizového trhu v ČR

Na stránkách ČNB jsou k dohledání i objemy operací devizového trhu. ČNB 4x za rok (v lednu, dubnu, červenci a říjnu) provádí šetření u bank poskytujících služby v České republice. Z dat dlouhodobě vyplývá, že 50-60 % směn připadá na „eurokorunu, na „dolarkorunu“ pak pouze 5-6 %. Zajímavostí je, že cca 10 % dlouhodobě připadá na měnový pár eurodolar. I ČNB devizový kurz zajímá, a to minimálně z pohledu ocenění vlastních devizových rezerv.

Způsoby určení devizového kurzu

Devizový kurz je dnes typicky tvořen nabídkou a poptávkou v podobě tzv. plovoucího kurzu (floating). Další možností je plovoucí kurz s intervencemi centrální banky (managed floating). Případně může být devizový kurz stanoven centrální bankou dané země „pevně“, jde pak o fixní devizový kurz. V Evropě je takto již řadu let proti euru zafixován kurz bulharské nebo bosenské měny.

Nástroje k ovlivnění devizového kurzu

Kurzy devizového trhu má ČNB možnost ovlivnit několika nástroji, základní dělení je na přímé a nepřímé. Nepřímé nástroje ovlivňující devizový kurz jsou následující:

Přímé nástroje jsou využívané výrazně méně, jde např. o úvěrové kontingenty či úrokové limity.

Výkyvy devizového kurzu

Devizový kurz může z celé řady příčin výrazněji kolísat. Např. v březnu 2020 koruna proti americkému dolaru ztratila cca 15 % své hodnoty díky počínající epidemii COVID a s tím spojené výrazně rostoucí averzi k riziku. Během celého roku 2020 se koruna obchodovala v rozpětí 21,32 – 25,65 USDCZK, což představuje více než 20% rozptyl viz graf níže. Devizový kurz je důležitým faktorem potenciálně výrazně ovlivňující výsledek podnikání. Zvlášť v případě nízké realizované marže může „jen“ 5% změna kurzu znamenat rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou obchodní transakcí. Devizový kurz se dá jednoduše zafixovat do budoucna prostřednictvím termínových obchodů.

Aktuální devizové kurzy také poskytuje firma Citfin. Společnost rovněž nabízí směnu deviz pro podnikatele.

Zajímavost

Někdy se také můžeme setkat s pojmem "křížový" devizový kurz". To je situace, kdy se vypočítává kurz mezi dvěma měnami, které nejsou standardními měnami v dané zemi. Příkladem může být výpočet kurzu mezi kanadským dolarem a japonským jenem v zemi, kde standardní měnou je euro.