zpět

BEN

Co je to BEN

BEN je termín používaný v bankovnictví, který se vztahuje na způsob úhrady platebních poplatků při provádění mezinárodních plateb. BEN je zkratka anglického výrazu "beneficiary pays the charges", což v překladu znamená, že "poplatky platí příjemce". Tato metoda znamená, že všechny poplatky spojené s transakcí, včetně poplatků za převod, jsou hrazeny příjemcem platby.

Zajímavé na tomto systému je, že přestože se zdá, že odesílatel platby ušetří na poplatcích, může to ve skutečnosti způsobit komplikace. Například, pokud odesílatel očekává, že příjemce obdrží kompletní částku, kterou poslal, může být překvapen, když zjistí, že příjemce obdržel méně kvůli odečtení bankovních poplatků. Toto může vést k nedorozuměním a potenciálním sporům mezi oběma stranami. Proto je vždy důležité diskutovat o platebních instrukcích a poplatcích předem.

Jak funguje BEN?

Když je BEN metoda použita, banka odesílatele strhává poplatky za provedení transakce. Tyto poplatky jsou následně odečteny z celkové částky platby, která je převedena na účet příjemce. To znamená, že příjemce obdrží konečnou částku, která je nižší o poplatky, které byly strženy. To může zahrnovat:

Kdy se používá BEN?

BEN se obvykle používá při mezinárodních platebních transakcích, kde strany chtějí, aby příjemce platby nesl všechny poplatky. Tento způsob platby je častý v obchodních transakcích, kde je důležité, aby odesílatel věděl přesnou částku, kterou bude platit, zatímco příjemce bere na sebe riziko kolísání poplatků.

Výhody a nevýhody použití BEN

Použití BEN má své výhody a nevýhody. Jednou z výhod je, že odesílatel má jistotu, že zaplatí danou částku bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Nevýhodou je však, že příjemce může obdržet méně peněz, než bylo původně očekáváno, kvůli poplatkům strženým z původní částky. Navíc, v některých případech může být tato metoda považována za méně férovou, jelikož příjemce nese všechny náklady spojené s transakcí.

Zajímavost

Systém "Beneficiary Pays" (BEN) byl zaveden s rozvojem elektronických plateb a mezinárodního bankovnictví v druhé polovině 20. století. Přesný rok zavedení se může lišit mezi různými bankami a zeměmi, ale používání tohoto systému se stalo běžným s globalizací a potřebou standardizovat mezinárodní bankovní operace. Systém BEN tak umožňuje bankám a jejich zákazníkům vyjasnit, kdo nese náklady na poplatky spojené s mezinárodními převody peněz.