zpět

Intradenní volatilita

Intradenní volatilita je ekonomický termín, který odkazuje na rozsah cenových změn určitého finančního aktivu, například akcií, komodit, měn nebo dluhopisů, během jednoho obchodního dne. Tato volatilita je důležitá zejména pro day tradery, tj. obchodníky, kteří své pozice otevírají a zavírají během jednoho dne, neboť jejich zisk či ztráta je přímo spojená s těmito cenovými výkyvy.

Jak se měří intradenní volatilita

Intradenní volatilita se obvykle měří pomocí statistických nástrojů, které sledují výkyvy cen během obchodního dne. Mezi tyto nástroje patří například:

Důsledky intradenní volatility

Intradenní volatilita může mít pro obchodníky jak pozitivní, tak negativní důsledky:

Řízení rizika intradenní volatility

Obchodníci mohou využít různé strategie ke snížení rizika spojeného s intradenní volatilitou:

Zajímavosti o intradenní volatilitě

Zajímavostí je, že intradenní volatilita může být ovlivněna řadou faktorů, včetně ekonomických zpráv, politických událostí, změn v tržním sentimentu nebo dokonce počasí. Například studie ukazují, že na amerických akciových trzích je obvykle volatilita vyšší v pondělí a nižší v pátek, což může souviset s tím, jak investoři reagují na zprávy a události, které se staly během víkendu. Také se ukázalo, že volatilita bývá obecně vyšší v obdobích ekonomické nejistoty, například během finančních krizí.