zpět

PMI indikátor

PMI (Purchasing Managers Index) je ekonomický indikátor, který poskytuje informace o vývoji výrobního sektoru. Je založen na průzkumech mezi nákupními manažery průmyslových podniků, kteří poskytují informace o aktuálních obchodních podmínkách. PMI je velmi sledovaným indikátorem, protože může poskytnout předčasné signály o budoucím ekonomickém vývoji.

Jak se PMI indikátor vypočítává?

PMI se vypočítává na základě pěti kategorií: nové objednávky, výrobní výstup, zaměstnanost, dodavatelské dodací lhůty a stav skladových zásob. Každá z těchto kategorií má určitou váhu v celkovém indexu. Hodnota PMI se pohybuje od 0 do 100. Hodnota nad 50 indikuje růst výrobního sektoru, zatímco hodnota pod 50 signalizuje kontrakci.

Jaký je význam PMI pro investory?

Kritika PMI

Přestože je PMI široce používaným indikátorem, má také určité nedostatky. Jelikož je založen na průzkumech, může být ovlivněn subjektivními názory respondentů. Také nebere v úvahu velikost podniků, což může zkreslit celkový obraz o výrobním sektoru. Navíc, PMI se zaměřuje pouze na výrobní sektor a nezohledňuje ostatní sektory ekonomiky.

PMI a jeho vliv na finanční trhy

PMI může mít významný dopad na finanční trhy. Pokud je PMI vysoké, může to vést k růstu akcií průmyslových podniků a posílení měny. Naopak, pokud je PMI nízké, může to vést k poklesu akcií a oslabení měny. Také může ovlivnit ceny komodit, protože výrobní sektor je často velkým spotřebitelem surovin.

Zajímavost

PMI je jedním z prvních ekonomických ukazatelů, který je publikován každý měsíc, takže může poskytnout jedny z prvních signálů o aktuálním ekonomickém vývoji. Proto je často hojně sledován investory a analytiky.