zpět

Devizy

Co jsou to devizy?

Devizy jsou cizí měny nebo finanční nástroje denominované v cizí měně. Může se jednat o hotovost, cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, které jsou denominované v měně jiné než vlastní měna dané země. Devizy jsou nezbytné pro provádění mezinárodního obchodu a investic.

Jak se obchoduje s devizami?

Obchodování s devizami, známé také jako forex, se provádí na devizovém trhu. Tento trh je největší a nejlikvidnější na světě. Obchodování se provádí 24 hodin denně, pět dní v týdnu.

Kroky obchodování s devizami jsou následující:

Úspěch v obchodování s devizami vyžaduje znalosti, dovednosti a disciplínu. Je důležité neustále se učit a zdokonalovat své obchodovací strategie.

Rizika obchodování s devizami

Obchodování s devizami přináší řadu rizik. Prvním je riziko měnových fluktuací, které mohou znamenat, že hodnota investice se může snížit. Dalším rizikem je vysoká páka, která může zvýšit potenciální ztráty. Je také důležité si uvědomit, že forex obchodování je vysoce spekulativní a není vhodné pro všechny investory.

Výhody a nevýhody držení deviz

Držení deviz může poskytnout řadu výhod, včetně ochrany před měnovou nestabilitou a diverzifikace portfolia. Nicméně, držení deviz také přináší řadu nevýhod, včetně rizika měnových fluktuací a potenciálně vysokých nákladů na správu a převod těchto měn.

Role deviz v globálním ekonomickém systému

Devizy hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém systému. Umožňují mezinárodní obchod a investice, podporují ekonomický růst a stabilitu a jsou klíčovým nástrojem pro centrální banky při řízení měnové politiky.

Zajímavost na závěr: Prvními devizami byly zlato a stříbro. V průběhu historie byly různé měny a komodity používány jako mezinárodní měny. V moderní době je nejpoužívanější měnou pro mezinárodní obchod a finanční transakce americký dolar.