zpět

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod představuje obchodní výměnu zboží a služeb mezi různými zeměmi. Je to základní mechanismus, který do velké míry formuje světovou ekonomiku. Zahraniční obchod je základní součástí globalizace a je často považován za jednu z hlavních hnacích sil hospodářského růstu a prosperity.

Co je zahraniční obchod?

Zahraniční obchod je proces, při kterém se zboží, služby a kapitál pohybují přes hranice zemí. To zahrnuje jak dovoz, tak i vývoz zboží a služeb. Zahraniční obchod umožňuje zemím využívat jejich výrobní kapacitu efektivněji, zvyšovat zaměstnanost a poskytovat spotřebitelům širší výběr zboží a služeb.

Jak funguje zahraniční obchod?

Zahraniční obchod funguje na základě principu komparativní výhody. Tento ekonomický princip navrhl David Ricardo a říká, že země by se měly specializovat na výrobu a export zboží a služeb, které dokážou produkovat efektivněji a levněji než jiné země. Na druhé straně by měly importovat zboží a služby, které nejsou schopny produkovat efektivně nebo levně.

Proč je zahraniční obchod důležitý?

Zahraniční obchod má mnoho důležitých funkcí a přínosů:

Co ovlivňuje zahraniční obchod?

Zahraniční obchod může být ovlivněn mnoha faktory, včetně politických rozhodnutí, ekonomických politik, měnových kurzů, infrastruktury, technologických pokroků a mnoha dalších faktorů. Například obchodní dohody mezi zeměmi mohou ulehčit zahraniční obchod tím, že snižují celní bariéry a další obchodní překážky.

Zajímavost na závěr

Možná vás překvapí, že největšími obchodními partnery Spojených států nejsou evropské země, ale Kanada a Čína. Ačkoliv se v posledních letech objevily obavy z obchodních nerovnováh s Čínou, stále zůstává jedním z největších obchodních partnerů USA. Jako zajímavost, v roce 2019 dosáhl obchod mezi USA a Čínou téměř 560 miliard dolarů.