zpět

Kurzové rozpětí

Kurzové rozpětí je koncept používaný v oblasti financí, který označuje rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou, za kterou byla určitá měna, akcie nebo jiný finanční nástroj obchodován během určitého časového období. Kurzové rozpětí může být vypočítáno za jediný den, měsíc, rok nebo jakékoliv jiné časové období a je hlavně používané k měření volatility trhu.

Jak se vypočítává kurzové rozpětí?

K výpočtu kurzového rozpětí je třeba znát nejvyšší a nejnižší cenu obchodovaného finančního instrumentu během zvoleného časového období. Rozpětí se poté vypočítá jako rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami. Například, pokud je nejvyšší cena akcie za určitý den 100 korun a nejnižší cena je 90 korun, kurzové rozpětí pro tento den je 10 korun.

Co ovlivňuje kurzové rozpětí?

Kurzové rozpětí může být ovlivněno řadou faktorů, včetně:

Využití kurzového rozpětí

Kurzové rozpětí je důležitým nástrojem pro obchodníky a investory, protože jim může poskytnout informace o volatilitě a likviditě trhu. Obchodníci mohou využít informace o kurzovém rozpětí k nastavení svých obchodních strategií, například k nastavení stop loss a limitních příkazů. Investoři mohou také sledovat kurzové rozpětí, aby získali představu o riziku a potenciálním výnosu svých investic.

Význam kurzového rozpětí

Kurzové rozpětí je klíčovým konceptem v oblasti financí, který může poskytnout užitečné informace o volatilitě a likviditě trhu. Pochopení tohoto konceptu a jeho využití může být důležité pro úspěch jak obchodníků, tak investorů.

Zajímavost 

Kurzové rozpětí může být také použito k výpočtu tzv. Bollingerových pásem, které jsou technickým indikátorem volatility trhu. Bollingerovy pásma jsou tvořeny třemi čarami: střední čarou (jednoduchý klouzavý průměr), horním pásem a dolním pásem, které jsou vypočítány na základě statistické metody zvané standardní odchylka, využívající kurzové rozpětí.