zpět

Eurodolary

Eurodolar je označení pro americké dolary, které jsou drženy v bankách mimo Spojené státy. Pojem Eurodolar se vyvinul po druhé světové válce, kdy byly americké dolary uloženy v evropských bankách. Dnes se tento termín vztahuje na jakékoliv americké dolary uložené v zahraničních bankách bez ohledu na jejich geografickou polohu.

Eurodolarový trh a Funkčnost

Eurodolarový trh je jedním z největších a nejlikvidnějších finančních trhů na světě. Tento trh funguje podobně jako ostatní devizové trhy, s tím rozdílem, že jsou transakce realizovány v amerických dolarech mimo Spojené státy. Výhody eurodolarového trhu zahrnují:

Vliv Eurodolarů na Globální Ekonomiku

Eurodolarový trh hraje důležitou roli v globální ekonomice. Mnoho mezinárodních obchodních transakcí se odehrává v amerických dolarech, což zvyšuje poptávku po eurodolarech. Eurodolarový trh také umožňuje zemím a korporacím s nedostatkem dolarů využívat tuto měnu k financování svých operací.

Rizika spojená s Eurodolary

Nicméně, jako každý finanční trh, i eurodolarový trh nese určitá rizika. Kvůli relativní nezávislosti na regulaci amerického Fedu mohou být eurodolary více vystaveny finančním šokům. Kromě toho může nedostatek transparentnosti způsobit, že některé transakce budou méně předvídatelné. Navíc, pokud by americký dolar ztratil svůj status jako hlavní světové rezervní měny, mohlo by to negativně ovlivnit eurodolarový trh a jeho stabilitu.

Zajímavost o Eurodolarech

Na závěr je třeba zmínit, že i přes svůj název, eurodolary nemají nic společného s eurem, měnou eurozóny. Tento pojem vznikl v době, kdy byly americké dolary ukládány v bankách v Evropě, odtud tedy název "eurodolar". Dnes je tento termín používán pro označení všech amerických dolarů uložených v bankách mimo Spojené státy.