zpět

EHP

Evropský hospodářský prostor (EHP) je dohoda mezi zeměmi Evropské unie (EU) a třemi ze čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Tato dohoda byla uzavřena s cílem rozšířit jednotný vnitřní trh EU na země EFTA, které se rozhodly nevstoupit do EU. Vytvoření EHP v roce 1994 umožnilo těmto zemím participovat na vnitřním trhu EU bez nutnosti být členy EU.

Fungování EHP

Země EHP mají přístup k vnitřnímu trhu EU a jsou součástí volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Zároveň jsou těmito zeměmi přijímány a prováděny většina právních předpisů EU. Nicméně, existují určité výjimky:

Výhody a nevýhody členství v EHP

Členství v EHP přináší řadu výhod. To umožňuje zemím EFTA přístup na významný trh s více než 500 miliony spotřebiteli. To také zajišťuje, že země EFTA mohou těžit z volného pohybu zboží, služeb, lidí a kapitálu, což zvyšuje hospodářské příležitosti pro tyto země.

Nicméně, členství v EHP také přináší určité nevýhody. Země EFTA musí přijímat a provádět většinu právních předpisů EU, aniž by měly plné slovo při jejich tvorbě. Tyto země také přispívají na rozpočet EU, aniž by měly vliv na to, jak jsou tyto prostředky využívány.

EHP a Brexit

Brexit, tedy odchod Spojeného království z EU, otevřel diskusi o možnosti, že by se Spojené království mohlo stát členem EHP. Toto by umožnilo Spojenému království zachovat přístup na vnitřní trh EU, aniž by muselo být členem EU. Nicméně, to by také znamenalo, že by Spojené království muselo přijmout většinu právních předpisů EU a přispívat do rozpočtu EU, aniž by mělo vliv na rozhodování v EU.

Budoucnost EHP

Budoucnost EHP je nejistá. Zatímco EHP přináší řadu výhod pro země EFTA, také je nutí přijímat právní předpisy EU, aniž by měly plný vliv na jejich tvorbu. To může vést k napětí mezi zeměmi EFTA a EU. Navíc, pokud by se další země rozhodly opustit EU a připojit se k EHP, mohlo by to vést k dalším změnám v fungování EHP.

Zajímavost

Švýcarsko je jedinou zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), která není členem Evropského hospodářského prostoru (EHP). Místo toho má Švýcarsko řadu dvoustranných dohod s EU, které mu umožňují přístup na vnitřní trh EU.