zpět

Rating

Rating je hodnocení finančního zdraví firmy, které provádějí specializované ratingové agentury. Cílem tohoto hodnocení je poskytnout investorům a dalším zainteresovaným stranám představu o schopnosti firmy splácet své dluhy. Rating je často vyjádřen pomocí abecedních znaků, přičemž nejvyšší rating ("AAA" nebo "Aaa") znamená nejnižší riziko defaultu (neschopnosti splácet dluh), zatímco nejnižší rating ("D" nebo "C") představuje nejvyšší riziko defaultu.

Jak se hodnotí rating

Hodnocení ratingu je komplexní proces, který zahrnuje analýzu řady finančních a nefinančních faktorů. Tyto faktory mohou zahrnovat:

Důsledky ratingu

Rating firmy může mít řadu důsledků:

Kontroverze a kritika ratingu

Ratingové agentury čelí kritice za svou roli ve finančních krizích. Například během finanční krize v letech 2007-2008 bylo mnoho finančních produktů (například cenných papírů zajištěných hypotékami) hodnoceno jako velmi bezpečné, přestože nakonec vedly k velkým ztrátám. Kritici také poukazují na potenciální konflikt zájmů, protože ratingové agentury jsou často placeny firmami, které hodnotí.

Alternativy k ratingu

Vzhledem k výše uvedeným kritikám se někteří investoři a analytici spoléhají na vlastní analýzy namísto na ratingy agentur. Můžou také využívat jiné nástroje, jako jsou například analýzy kreditního rizika nebo modely finančního stresu.

Zajímavost

První ratingovou agenturou byla firma Standard & Poor's, která začala hodnotit dluhopisy železničních společností v roce 1860. Dnes jsou největšími ratingovými agenturami tři firmy: Standard & Poor's, Moody's a Fitch Ratings.