zpět

Deriváty

Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od jiného aktiva, které se nazývá podkladovým aktivem. Tyto instrumenty jsou běžně používány k řízení rizik, jako je úrokové riziko, směnný kurz, ceny komodit a další. Deriváty mohou být založeny na různých typech podkladových aktiv, včetně akcií, dluhopisů, komodit a měn.

Typy derivátů

Existuje několik typů derivátů, které se liší podle způsobu, jakým jsou strukturovány a jakým způsobem se obchodují.

Použití derivátů

Deriváty jsou často používány jako nástroj pro řízení rizik. Například společnost, která očekává budoucí platební tok v cizí měně, může použít deriváty k zajištění proti riziku nepříznivých pohybů směnných kurzů. Investor, který vlastní portfólio akcií, může použít deriváty k zajištění proti poklesu hodnoty tohoto portfolia.

Deriváty mohou být také použity pro spekulace. Spekulant může například použít deriváty k sázení na budoucí pohyby cen akcií, komodit nebo měn.

Rizika spojená s deriváty

Ačkoli deriváty mohou být užitečné pro řízení rizik, přináší také významná rizika. Jedním z nich je counterparty risk, což je riziko, že druhá strana v derivátovém obchodu nesplní své závazky. Dále je zde tržní riziko, které vychází z možnosti, že hodnota derivátu se dramaticky změní v důsledku pohybu tržních cen. Také je tu likviditní riziko, kdy může být derivát obtížné prodat nebo uzavřít obchod za přijatelnou cenu. Nakonec, složitost některých derivátů může být pro některé investory nejasná, což může zvýšit riziko špatného rozhodnutí. Proto je důležité, aby byly deriváty používány opatrně a s plným pochopením těchto rizik.

Shrnutí

Deriváty jsou pokročilé finanční nástroje, které mohou hrát klíčovou roli v moderních finančních a investičních strategiích. Ať už jsou používány k řízení rizik nebo k spekulaci, je důležité, aby byly používány opatrně a s plným porozuměním potenciálních rizik.