zpět

BIC

Co je BIC

Bankovní identifikační kód (BIC), známý také jako SWIFT kód, je mezinárodní standard používaný pro identifikaci bank a finančních institucí po celém světě. BIC je zkratka pro Business Identifier Code a je vyvinut a spravován Společností pro celosvětové mezibankovní finanční telekomunikace (SWIFT). BIC umožňuje rychlou, efektivní a bezpečnou komunikaci mezi bankami a je základním předpokladem pro provádění mezinárodních transakcí.

Systém BIC byl vytvořen v roce 1973 jako součást vytvoření SWIFT sítě, která byla navržena na zlepšení a zjednodušení mezinárodních bankovních transakcí. Od té doby se stal klíčovou součástí mezinárodního platebního styku.

Struktura BIC

Hlavní výhodou struktury znaků BIC (Bank Identifier Code) je její schopnost poskytnout konkrétní a přesné informace o dané bance. Každý BIC kód se skládá z 8 nebo 11 alfanumerických znaků, rozdělených do čtyř částí, a každá část nese specifickou informaci.

Kód BIC se skládá z 8 nebo 11 alfanumerických znaků. Tato struktura zahrnuje následující prvky:

Díky této struktuře je BIC kód schopen poskytnout jasné a jednoznačné identifikace banky, což je klíčové pro rychlé a efektivní zpracování mezinárodních plateb. To také znamená, že neexistuje žádný prostor pro nejednoznačnost nebo záměnu, což může vést k chybám nebo zpožděním při platbách.

Použití BIC

BIC je primárně používán pro identifikaci bank při provádění mezinárodních plateb. Kromě toho se BIC používá také pro identifikaci bank při komunikaci mezi bankami, například při zasílání zpráv nebo informací týkajících se finančních transakcí. BIC je nezbytný pro provedení bankovních transakcí, jako jsou mezinárodní převody peněz, a je klíčovým prvkem v systému SWIFT, který umožňuje rychlou a bezpečnou komunikaci mezi bankami po celém světě.

Kritika BIC

Přestože je BIC užitečným nástrojem pro identifikaci bank a usnadnění globálních finančních transakcí, je také terčem kritiky. Některé z těchto kritik se týkají bezpečnosti systému SWIFT a možnosti zneužití BIC pro nelegální činnosti, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Kromě toho je někdy BIC kritizován za to, že jeho struktura a použití může být pro některé uživatele matoucí, zejména pokud se liší od domácích bankovních identifikačních systémů.

Zajímavost

Navzdory tomu, že termíny BIC a SWIFT kód jsou často používány zaměnitelně, SWIFT ve skutečnosti označuje celou síť pro mezinárodní bankovní komunikaci, zatímco BIC je specifický kód používaný v rámci této sítě pro identifikaci bank.