zpět

Lombardní sazba

Lombardní sazba patří k základním nepřímým nástrojům měnové politiky každé centrální banky. Představuje sazbu, za kterou si od centrální banky půjčují komerční banky. Oproti získaným prostředkům je komerčními bankami skládána zástava cenných papírů. Lombardní sazba je ze strany centrální banky uvalena na tzv. jednodenní (nebo marginální) zápůjční facilitu. Jde tedy o krátkodobé vykrytí nedostatku likvidity dané komerční banky.
Úrokové sazby patří mezi základní nástroje měnové politiky centrální banky, ČNB vyhlašuje tři sazby:

Ze třech zmíněných sazeb bude lombardní sazba vždy ta s nejvyšší mírou.

Co ovlivňuje lombardní sazba

Lombardní sazba ČNB je důležitá, protože ovlivňuje množství peněz v české ekonomice. Pokud lombardní sazba ČNB vzrůstá, cena peněz roste a banky si teoreticky od centrální banky půjčují méně. Jde pak o restriktivní měnovou politiku. Pokud se lombardní sazba ČNB naopak snižuje, mohou si banky půjčovat za nižší úrok a objem peněz v oběhu se teoreticky naopak zvýší. Mluvíme pak o expanzivní měnové politice.

Kdy byla česká diskontní sazba nejvyšší?

Lombardní sazba ČNB se od roku 1990 pohybovala v pásmu 0,25 – 50,0 %. Na první pohled jde o velmi široké rozpětí, ale na rekordní hodnotě 50 % se lombardní sazba ČNB držela jen zhruba 5 týdnů na jaře 1997, než byla skokově snížena na 23 % a výše už se nikdy nedostala. Detailnější vysvětlení, proč se lombardní sazba ČNB tehdy tak výrazně měnila, by vydalo na několik stránek textu, tak pouze ve zkratce:

Důvodem takto extrémního zvyšování sazeb byly útoky spekulantů na českou korunu. V té době byla ještě česká koruna v „koši“ tzv. emerging markets spolu s thajských bahtem či jihoafrickým randem. Na ně se spekulanti „vrhli“ nejdříve a spolu s nimi ztrácela i česká koruna. Té navíc vůbec neprospěla tehdejší aféra s C.S. Fondy, odkud s vědomím Ministerstva financí ČR do zahraničí zmizela miliarda korun. Běžní investoři se poté z důvodu ztráty důvěry začali české koruny zbavovat. Naopak spekulanti ucítili příležitost a dokázali korunu oslabit o více než 10 %. ČNB nejdříve neúspěšně intervenovala a posléze začala razantně zvyšovat úrokové sazby. Lombardní sazba ČNB skokově zvýšená ze 14 % na 50 % nakonec spekulanty odradila, protože jim obchody s korunou prodražovala takovým způsobem, že se již nevyplatily. Poté se postupně měnová politika ČNB normalizovala a lombardní sazba ČNB šla postupně dolů.

Zajímavost

Název "lombardní sazba" pochází z Lombardie, regionu v severní Itálii, kde byl ve středověku založen systém peněžních úvěrů zajištěných cennými papíry.