zpět

SHA

SHA je mezinárodní bankovní standard pro poplatky při přeshraničních platbách. Zkratka SHA pochází z anglického "Shared", což znamená sdílené. Tento termín se používá k označení situace, kdy poplatky spojené s převodem peněz jsou rozděleny mezi odesílatele a příjemce.

Jak funguje SHA

Při použití SHA je poplatek za převod peněz rozdělen mezi dvě strany - odesílatele a příjemce. Odesílatel platí poplatek své bance za provedení převodu, zatímco příjemce platí poplatek své bance za přijetí peněz.

V praxi to může fungovat takto:

Výhody a nevýhody SHA

Výhody SHA:

Nevýhody SHA:

Alternativy k SHA

Kromě SHA existují také další typy poplatků při přeshraničních platbách, jako je OUR (všechny poplatky hradí odesílatel) a BEN (všechny poplatky hradí příjemce). Volba mezi těmito možnostmi závisí na dohodě mezi odesílatelem a příjemcem a na pravidlech jejich bank.

SHA v mezinárodním kontextu

SHA je standardně používán pro přeshraniční platby v rámci Evropské unie a je také široce používán na mezinárodní úrovni. Nicméně, při platbách do některých zemí mohou být použity jiné metody účtování poplatků.

Zajímavost 

SHA je často používán pro platby mezi podniky v různých zemích, když chce odesílatel mít jistotu, kolik ho bude platba stát, a příjemce je ochoten nést riziko případných dodatečných poplatků své banky.